Escalatieladder alcoholmisbruik

Het bestuur heeft een escalatieladder alcoholmisbruik vastgesteld. Het doel van de ladder is:

  • duidelijkheid te bieden aan leden en daarmee het ondersteunen van de kantinecommissie en de bardienst.
  • vormende verantwoordelijkheid van de vereniging mede invulling geven.
  • handhaving van het gemeentelijk beleid.
  • voorkomen verlies van de vergunning om alcoholhoudende dranken te schenken.
  • voorkomen imagoverlies Madjoe.

De ladder richt zich op jeugdleden tot 18 jaar en kent drie stappen.

  1. De eerste keer dat een jeugdlid die nog geen 18 jaar oud is alcoholische drank besteld in onze kantine wordt hij/zij gewezen op de regel dat dit niet is toegestaan. De bardienst noteert de naam, de datum en het tijdstip op een daartoe door de kantinecommissie aangelegde lijst. Deze aantekening blijft staan tot het moment dat dit lid 18 jaar is geworden.
  2. Mocht dit lid een tweede keer alcoholhoudende drank bestellen, dan wordt dit lid gewaarschuwd. Naast herhaling van het verbod wordt hem/haar meegedeeld dat een derde keer leidt tot verwijdering uit de Sprong. Ook hiervan wordt melding gedaan op de lijst.
  3. Wanneer dit lid voor de derde keer de regel overtreedt, wordt hij/zij uit de Sprong verwijderd. Hem/haar wordt niet eerder weer toegang verleend dan nadat een gesprek tussen vertegenwoordigers van de vereniging, het betreffende lid en de ouders is gevoerd.
    De afspraken uit dit gesprek worden schriftelijk vastgelegd. De afspraak luidt in elk geval dat een volgende keer het jeugdlid bij het bestuur voor schorsing, dan wel verwijdering zal worden voorgedragen.

Wedstrijdprogramma


Het nieuwe seizoen is weer begonnen!

Bekijk hier het wedstrijdprogramma voor seizoen 2016/2017. Bekijk ook de teamindeling, standen en uitslagen.

logo madjoe

Sporthal de Sprong
Noorder Boerenvaart 11
1601 SK  Enkhuizen

+31 228 313 671

Social Media

Sporthal De Drecht
Boendersveld 1
1602 DK  Enkhuizen

+31 228 316 883

Copyright © Digital-Dreams Webdesign - Nina Reus. Alle rechten voorbehouden.