Gedragsregels Seksuele intimidatie

Madjoe is een ambitieuze maar vooral ook sociale vereniging en heeft een veilig sport klimaat hoog in het vaandel staan. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sport begeleiders opgesteld welke door alle landelijke sportbonden zijn onderschreven en waaraan ook Madjoe zich houdt. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van sporters en begeleiders in concrete situaties. De elf gedragsregels vindt u op www.nocnsf/grensoverschrijdend-gedrag/gedragsregels-seksuele-intimidatie
Daarom ook worden er voor alle trainers die met jeugd teams werken een zgn. VOG aangevraagd wat staat voor Verklaring Omtrent Gedrag uitgegeven door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Uit deze verklaring moet blijken dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, zoals bij Madjoe het begeleiden en geven van trainingen.

Wedstrijdprogramma


Het nieuwe seizoen is weer begonnen!

Bekijk hier het wedstrijdprogramma voor seizoen 2016/2017. Bekijk ook de teamindeling, standen en uitslagen.

logo madjoe

Sporthal de Sprong
Noorder Boerenvaart 11
1601 SK  Enkhuizen

+31 228 313 671

Social Media

Sporthal De Drecht
Boendersveld 1
1602 DK  Enkhuizen

+31 228 316 883

Copyright © Digital-Dreams Webdesign - Nina Reus. Alle rechten voorbehouden.