Regels beachvolleybal

Veld en net

  • Veldgrootte:                                                    8 x 16 meter
  • Nethoogte meisjes <14:                                  2.05 meter
  • Nethoogte meisjes <16:                                  2.15 meter
  • Nethoogte dames/meisjes <18/jongens <16: 2.24 meter
  • Nethoogte heren/jongens <18:                       2.43 meter

Puntentelling

Er wordt gespeeld volgens het rallypoint systeem. Dat betekent dat na iedere rally een punt aan de winnaar van die rally wordt toegekend.

Veldwissel

Na iedere zeven gescoorde punten wordt van speelhelft gewisseld.

Voetfouten

Er is geen middenlijn! Een speler mag in het veld van de tegenpartij komen, mits de tegenstander daardoor niet direct of indirect wordt gehinderd.

Opslag

Er mag vanachter de gehele achterlijn geserveerd worden. Er is slechts één opslagpoging. De spelers houden zelf de opslagvolgorde in de gaten. De niet serverende spelers mogen het zicht op de opslaande speler niet ontnemen. Een opslag wordt beschouwd als een boogbal. Als de bal tijdens het serveren het net aanraakt wordt er gewoon door gespeeld.

Servicepass

De service mag niet bovenhands (zacht) worden gepasst. Het bovenhands opvangen met een harde techniek is wel correct.

Set-up

Een bovenhandse bal welke de intentie heeft van een set-up (dit kan dus nooit de derde bal zijn), mag niet over het net worden gespeeld. De bal moet tijdens de set-up stil liggen in de lucht. Ook de derde bal mag niet bovenhands over het net gespeeld worden (zie ook de uitleg over de aanval).

Aanval

Er zijn drie verschillende aanvalstechnieken:

  1. De smash (hard, met open hand geslagen bal)
  2. Het shot (een met open hand zacht geslagen, geplaatste bal)
  3. Het pokeshot (een met de knokkels geplaatst gespeelde bal

Een push- of duwtechniek, waarbij richting wordt gegeven aan de bal is niet toegestaan bij de aanval. Verder zijn bovenhands, onderhands en vuist wel toegestaan om een bal over het net te spelen.

Verdediging

Een smash (zie het punt 'aanval' hierboven) mag op alle manieren verdedigd worden, dus met meervoudig contact of lang contact. Wordt een andere techniek gebruikt dan gelden dezelfde regels als bij een service pass. Dit houdt in dat de bal alleen verdedigd mag worden met hard contact.

Blok

Een blok telt als spelen van de bal, dus na een blokaanraking mag de bal nog maximaal tweemaal gespeeld worden, waarbij degene die bij de blokkering de bal geraakt heeft ook de persoon mag zijn die de bal voor de tweede keer speelt.

Drukduel

De zogenaamde holdball waarbij twee spelers aan het net proberen de bal naar elkaars veld te drukken, is bij beachvolleybal toegestaan. Na dit drukduel mag er door het team dat de bal aan hun kant krijgt nog 3 keer gespeeld worden.

Sportiviteit

Het is bij beachvolleybal een goed gebruik om de scheidsrechter te inromeren over in- en uitballen, touché's, netfouten en dergelijke als de scheidsrechter dit zelf niet kan waarnemen.

Wedstrijdprogramma


Het nieuwe seizoen is weer begonnen!

Bekijk hier het wedstrijdprogramma voor seizoen 2016/2017. Bekijk ook de teamindeling, standen en uitslagen.

logo madjoe

Sporthal de Sprong
Noorder Boerenvaart 11
1601 SK  Enkhuizen

+31 228 313 671

Social Media

Sporthal De Drecht
Boendersveld 1
1602 DK  Enkhuizen

+31 228 316 883

Copyright © Digital-Dreams Webdesign - Nina Reus. Alle rechten voorbehouden.