Laatste nieuws

ABC Mixtoernooi weer een succes

ABC Mixtoernooi 2016Zaterdagavond 27 februari was voor de 2e keer een ABC mixtoernooi georganiseerd. Bijna 30 A, B en C leden hadden zich hiervoor opgegeven.

Op de avond zelf zijn de teams gevormd door per niveau lootjes te trekken. Zo kwam het dat een leuke mix van jongens en meiden een minicompetitie konden spelen. Maar voordat we van start gingen, werd een gezamenlijke warming up ingezet onder leiding van Niels van Muijden. Niels kent geen genade en gooide gelijk de zweep erover. Vele rode hoofden tot gevolg.
Daarna konden we eindelijk starten. Er werd niet alleen heel veel gelachen, maar ook heel fanatiek gevolleybald. En onder het motto: ‘Waarom moeten we stoppen, we komen hier toch om te volleyballen?’ werden de pauzes doodleuk genegeerd.

Lees meer

VOORLOPIGE TEAMINDELING SEIZOEN 2016-2017

De TC en JC zijn samen met trainers de afgelopen weken weer druk geweest met het maken van een voorlopige teamindeling voor het volgende seizoen. We willen dan ook benadrukken dat het een voorlopige indeling is omdat er in de komende maanden nog veranderingen doorgevoerd kunnen worden. Uiteindelijk zal eind augustus de definitieve teamindeling op de site worden gezet waarmee we het seizoen zullen beginnen.

De trainers zijn nog niet bekend voor elk team en zijn derhalve ook niet genoemd.

Tot slot zal een aantal teams, zeker waar de trainer wel van bekend zijn, nog in de nieuwe samenstelling gaan trainen. Deze teams worden daar in afzonderlijke mails van op de hoogte gesteld.

Je vind teamindelingen bij kopje Jeugd, Dames, Heren onder TEAMS.

TC en JC Madjoe.

Ledenvergadering

Zoals al eerder aangekondigd is er een Bijzondere Ledenvergadering belegd met als enig onderwerp de plannen tot het inrichten van 3 nieuwe beachvolleybal velden. Deze vergadering wordt gehouden op donderdag 24 maart a.s. om 19.30 u. in de RSG, Boendersveld, Enkhuizen
LET OP: ingang niet via de hoofdingang maar voorbij de hoofdingang langs de fietsenstalling naar de achter ingang.

De agenda is als volgt:
1. Opening
2. Korte introductie door de voorzitter
3. Presentatie van de plannen door de beach commissie
4. Financiële onderbouwing van de plannen
5. Gelegenheid tot het stellen van vragen
6. Sluiting
Het bestuur en beach commissie hoopt vele leden te kunnen verwelkomen.

De rivaliteit tussen klas- en oud-teamgenoten

Madjoe tegen Simokos, het blijft een aparte wedstrijd. Zaterdag 20 februari stond dit affiche op het programma bij de jeugd. De MB1 van trainer Stijn Bosker mocht het opnemen tegen de MB1 van de volleyballende buren. Spelen tegen klasgenootjes en oud-teamgenoten zorgt er altijd voor dat er een rivaliserende sfeer hangt tijdens de wedstrijd. En zaterdag was geen uitzondering.

Hoewel de meiden van Simokos hoger op de ranglijst staan en de Madjoe meiden zich begeven in de onderste regionen was daar aan het begin niets van te merken.

Lees meer

Stijn’s Angels

Een nieuwe Time Out kan niet uitkomen zonder berichtgeving over de Angels van MB1. De competitie is hervat na de kerst en een aantal toernooien hebben de revue alweer gepasseerd. Zo was er begin januari het NOJK en kort geleden ook het Holland Top toernooi.

Beide toernooien zijn een graadmeter voor ons om te kijken hoe wij ervoor staan tegenover andere teams die we niet in de competitie tegenkomen. En als de coach het mag zeggen, dan hebben de meiden al heel wat sprongen gemaakt in het niveau sinds begin van dit seizoen. Hoewel een keer werd verloren op het Holland Top Toernooi in Warmenhuizen van Zaanstad, werd er gelijk gespeeld tegen VCH uit Hoofddorp. Een wedstrijd die met goed en constant spel gewonnen had kunnen worden. Maar he, fouten moeten er zijn anders zouden we nooit ergens van kunnen leren. Daar waren de meiden het ook over eens!

Wordt er nog steeds plezier beleefd in het team van trainer/coach Stijn? JA!! Natuurlijk!! Worden we beter na elke training en wedstrijd? JA!! En daar gaat het om in die volgorde. Want door plezier te houden in het spel in combinatie met een goed portie inzet komen de resultaten er ook vanzelf.

Ondanks dat de meiden niet bovenin meedraaien in de competitie doen ze het helemaal niet onaardig tegen de toppers. Neem de wedstrijd thuis tegen MBSOV. De meiden vochten als leeuwen voor elk punt en maakte het de tegenstander moeilijk. Een overwinning zat erin voor de Angels, maar als de coach zo in spanning naast de zijlijn staat te coachen en de meiden daardoor nog gespannen raken dan wordt het lastig om punten te kunnen scoren. Ook hier leert de coach van!

Zo zie je maar, dat niet alleen meiden leren van elke training en wedstrijd, maar dat een coach ook continue in een leerproces zit. De volgende keer zal de coach dus als een ijskonijn langs de lijn staan en gaan de meiden de beslissende punten wel maken.

Concentratie technisch beleid door “Technisch Hart”

In 2014 heeft de Ledenvergadering van Madjoe het meerjarenbeleidsplan vastgesteld. Een van de doelen uit het plan is de optimale opleiding en doorstroming van jeugd naar de senioren.
De uitvoering van dit plan wordt elk kwartaal besproken door delegaties van het bestuur, de jeugd- en de technische commissie.

Dat het beleid inmiddels vruchten afwerpt wordt het bestuur, de JC en de TC steeds duidelijker. Steeds meer jeugdspelers en –sters stromen door naar de senioren. We zijn erg blij met deze positieve ontwikkeling binnen onze vereniging en danken trainers en coaches voor hun goede werk.
Deze doorstroming heeft twee gevolgen:
1. Steeds vaker wordt de samenstelling van een team tussen het ene en volgende seizoen aangepast omdat speelsters uit de jeugd goed genoeg zijn om in een hoger team te spelen. Daar waar in sommige gevallen de teamsamenstelling al jarenlang het zelfde was, zien we sinds twee seizoenen dat de jeugd “op de deur klopt” en soms “zittende” spelers of speelsters verdringt.
Bestuur, JC en TC zijn van mening dat dit logische gevolgen zijn die enerzijds voortvloeien uit een competitieopzet in verschillende niveau-klassen en anderzijds omdat deze verdringing het gevolg is van door de leden vastgesteld beleid.

2. Nu steeds vaker jeugdige talenten doorstromen naar de seniorenteams, moet worden voorkomen dat de vraag of de JC of de TC verantwoordelijk is voor de verdere ontwikkeling van deze talenten leidt tot onduidelijkheden waardoor de groei van deze leden stagneert.
Daarom hebben de delegaties van de TC en de JC het bestuur voorgesteld binnen Madjoe het technisch hart te vormen. Dit is geen aparte commissie, maar een afvaardiging van leden van beide commissies die op grond van hun kennis van het opleiden van talenten de taak krijgen de doorontwikkeling van jeugd en de aansluiting daarvan op de verschillende seniorenniveaus in goede banen te leiden. Het bestuur zal een voorstel voor het technisch hart opstellen. Het technisch hart zal op korte termijn in werking treden om de voorbereiding voor de aansluitende ontwikkeling van jeugd naar senioren per seizoen 16-17 ter hand te nemen.

Bram Sluis, voorzitter.

Van de voorzitter (feb 2016)

Beste Madjoeleden,

Een regenachtige zondag, een mail van Annemarie Roelofsen en het nodige te melden. Kortom: hoog tijd om met een kopje koffie achter de laptop te kruipen en mij tot jullie te richten. En er valt dit keer heel wat te melden. Zoveel, dat ik in dit stukje slechts de hoofdzaken benoem en waar over deze onderwerpen meer is mee te delen, ik daarover een aparte tekst schrijf.

En omdat in een vereniging de mensen altijd het belangrijkste zijn, begin ik met nieuws op het persoonlijk vlak. Dick Schuitemaker onderging half januari een zware operatie. Gelukkig is de ingreep goed verlopen en mocht Dick al snel naar huis om daar verder aan te sterken. We hopen dat zijn herstel voorspoedig verloopt en dat wij Dick, in welke hoedanigheid dan ook, weer snel in ons midden mogen begroeten.

Tijdens de laatste jaarvergadering presenteerde Frank Haring namens de beachcommissie de plannen voor de aanleg van beachvelden. De mannen hebben bepaald niet stilgezeten en maandag 15 februari bespreken wij weer de stand van zaken met hen. Verderop in de Time Out ga ik wat meer gedetailleerd op de plannen in. Gestreefd wordt naar aanleg in het voorjaar, waardoor wij nog komende zomer gebruik kunnen maken van de velden. Voor het zo ver is, zullen we zeker de leden uitnodigen voor een bijzondere ledenvergadering om steun te vragen aan deze plannen en investeringen.

Een andere ontwikkeling binnen onze vereniging is de uitvoering van het beleidsplan. Drie tot vier keer per seizoen praten delegaties van bestuur, TC en JC over de stand van zaken. Ons laatste overleg van zo’n twee weken geleden leidde tot de conclusie dat steeds meer jeugd doorstroomt naar de senioren. Om de ontwikkeling van de jeugd goed coördineren, is het noodzaak het technisch beleid van JC en TC op elkaar af te stemmen. Hoe, dat lezen jullie verderop in deze Time Out.

En als we het over het technisch beleid van Madjoe hebben, moet zeker worden teruggekeken naar de trainersclinic die Bert Goedkoop dinsdag jl. in de Sprong voor ons verzorgde. Een groot succes.
We kennen Bert als oud-international en oud-bondscoach van zowel de dames als de heren. Zeker weten dat hij het nodige heeft te melden. En dát bleek waar te zijn! Bert boeide van 20 tot 22 uur zo’n 35 belangstellende trainers, bestuurs- en commissieleden met zijn oefeningen, aanwijzingen en uitleg.
Zowel de tribuneklanten als de speelsters van Madjoe 1 heeft hij weten te inspireren en heeft hij nieuwe inzichten en kennis gegeven.

Eén opmerking van Bert Goedkoop sterkte mij in mijn opvatting over het beleid voor onze vereniging. En die kwam…na afloop aan de bar! We spraken over de ontwikkeling van jeugd naar de top en over de noodzakelijke samenwerking tussen verenigingen. “Bij alles”, zo sprak Bert, “is het wezenlijk dat iedereen beseft dat de verenigingsgedachte boven alles gaat”. En dat is -zeker weten- dus het belang van de leden die op welk niveau dan ook, lekker willen volleyballen in verenigingsverband!
In dat kader past het dat wij als bestuur bezig zijn met de voorbereiding van een ledenenquête. Waar zijn de leden tevreden over? Wat zijn hun wensen? Waar zien zij kansen de vereniging sterker te maken? Maar ook: op welk gebied zouden de leden een bijdrage aan het verenigingsleven kunnen én willen bieden? Een vereniging is immers gebaseerd op vrijwilligers. Ook al kent Madjoe veel en veel trouwe vrijwilligers, het blijft zaak dat we onze vereniging met zoveel mogelijk leden, oud-leden en vrijwilligers blijven dragen!

En over vrijwilligers gesproken: zo’n twee weken geleden hebben de voorzitters van Madjoe en VVW een overleg van de voorzitters van de twaalf verenigingen in deze regio georganiseerd. We begonnen met een inventarisatie van de huidige staat van elke vereniging. Waar ik ronduit van ben geschrokken, is de constatering dat zeker vier van de tien aanwezige voorzitters vrezen dat hun vereniging geen perspectief heeft! Het gebrek aan vrijwilligers is de meest gehoorde oorzaak. Ik vind dit een bron van zorg, ook voor onze leden. Immers, als steeds minder verenigingen bestaan, als steeds minder mensen volleyballen, dan treft dat uiteindelijk ook onze leden omdat de competities qua niveau, maar ook qua afstanden minder aantrekkelijk worden.
We komen half maart weer bijeen en zullen dan een plan van aanpak opstellen. Het doel is simpel: zorgen dat ook in de dorpen gevolleybald blijft worden. Ik kom na het volgende overleg hier zeker op terug! De Nevobo, maar mogelijk ook Sportservice West-Friesland worden bij dit plan betrokken.

Op het gebied van de accommodaties valt nog geen nieuws te melden. Jullie weten dat de gemeente heeft aangekondigd dat in 2016 een visie op de binnensportaccommodaties moet worden opgesteld. Maar aangezien deze visie nog dit jaar door de raad moet worden vastgesteld, is het noodzakelijk dat de gemeente een begin maakt met het overleg met de gebruikers van deze accommodaties. We zullen er eens een telefoontje aan wagen. Ook hier: wordt vervolgd.

Rest mij jullie een plezierige voortzetting van de competitie toe te wensen.

Hartelijke groet, Bram Sluis

      

Verslag Ouder-kindtoernooi 2016

Wat hebben we het weer gezellig gehad dezeDSC 0915 zondag 7 februari 2016. De kinderen van niveau 1-2, 3,4 & 6 speelden samen met hun vader/ moeder mee in het  toernooi. Dit jaar hadden we een hele grote opkomst, er deden wel 63 kinderen mee!!  Deze waren verdeeld over 31 teams. De eerste wedstrijd startte om 9.15uur en de laatste was om 15.00 uur klaar. 

Lees meer

Wedstrijdprogramma


Het nieuwe seizoen is weer begonnen!

Bekijk hier het wedstrijdprogramma voor seizoen 2016/2017. Bekijk ook de teamindeling, standen en uitslagen.

logo madjoe

Sporthal de Sprong
Noorder Boerenvaart 11
1601 SK  Enkhuizen

+31 228 313 671

Social Media

Sporthal De Drecht
Boendersveld 1
1602 DK  Enkhuizen

+31 228 316 883

Copyright © Digital-Dreams Webdesign - Nina Reus. Alle rechten voorbehouden.