AVL 25 september 2019

Algemene Leden Vergadering

Woensdag 25 september 2019

Aanstaande woensdag, 25 september 2019, is er weer een ALV gepland. Ter voorbereiding zijn het jaarverslag van 2018-2019, samen met de notulen van de afgelopen vergadering, terug te vinden via onderstaande button! Tot dan!

Uitnodiging algemene ledenvergadering 25 september 2019

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV)

WOENSDAG 25 SEPTEMBER 2019  in sportkantine Time Out

Aan alle (ere) leden van vv Madjoe,

Hierbij nodigen we jullie van harte uit voor de algemene ledenvergadering van onze vereniging.

De vergadering begint om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur. 

De agenda staat hieronder. 

De notulen van de vorige ledenvergadering én de jaarverslagen van bestuur, technische commissie, jeugd commissie, kantine- en beach commissie zijn vanaf één week voor de vergadering te vinden op de Madjoe-site. Een geprinte versie kan bij het secretariaat worden opgevraagd. Het financiële verslag 2018 -2019 en de definitieve begroting voor volgend seizoen liggen bij aanvang van de vergadering ter inzage. 

Jullie inbreng is heel belangrijk voor ons dus graag tot ziens op 25 september a.s. in onze gezellige kantine in de Drecht!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Madjoe

Agenda Madjoe-ledenvergadering:

.    Opening + vaststelling agenda
2.    Ingekomen stukken en mededelingen
3.    Notulen algemene ledenvergadering Madjoe (d.d. 15 mei 2019)
4.    Jaarverslag bestuur
5.    Verslag kascontrole commissie + benoeming nieuwe commissie
6.    Penningmeester
–        financieel verslag 2017-2018
7.    Commissies:
       –   jaarverslag technische commissie 
       –   jaarverslag jeugdcommissie 
       –   jaarverslag beach commissie
  –   mededelingen en vacatures:
      * technische commissie 
      * jeugd commissie 
      * beach commissie 
  * toernooi commissie 
  * secretariaat seizoen 2019-2020 
(voor aanmelding of informatie neem contact op met secretariaat@vvmadjoe.nl)     
8.   Voorstel beleid onderscheidingen leden
9.   Rondvraag en sluiting

Thuisprogramma 20 en 21 September

Thuisprogramma

20 en 21 September 2019

DatumTijd beginTijd eindScheidsrechter
vrijdag 20-9zaaldienstH7 
19:15Madjoe HS 7Reflection HS 2H5
19:15Madjoe DS 4VCC’92 DS 2D6
19:15Madjoe DS 2V.V.A. DS 1Coen Modde
19:15Madjoe HS 4Reflection HS 1H3
21:00Madjoe HS 3Wham Wham HS 2H4
21:00Madjoe HS 5VVW HS 2D2
21:00Madjoe DS 6The Setfighters DS 1D5
    
Zaterdag 21-9Zaaldienst 8.15 -10.30Carolien Laan10.30-12.30
09:00Madjoe JC 2VCJ’94 JC 1MB2 Meyke- Miquelle
09:00Madjoe MC 3Simokos MC 1MB1 Melanie – Jonna
09:00Madjoe MB 3NIVO MB 1MA1 Nina – Esmee
10:30Madjoe JB 1Simokos JB 1H2 Donny
10:30Madjoe MA 1Polisport MA 1D5
10:30Madjoe MB 2Alvoco MB 2JA1
12:15Madjoe JA 1Croonenburg JA 2H7
12:15Madjoe DS 5Simokos DS 4Sjoerd de Vries
12:15Madjoe HS 2VVW HS 1nevobo
15:00Madjoe DS 1JPB/Dinto DS 2nevobo
17:30Madjoe HS 1Banzo / Side-Out HS 1nevobo