Van de voorzitter september 2016

Beste leden, welkom in seizoen 2016-2017!
Namens bestuur, TC en JC wens ik jullie allemaal heel veel plezier bij het uitoefenen van onze mooie sport en vanzelfsprekend ook: heel veel sportief succes.
De start van dit seizoen kenmerkt zich door de nodige spelregelwijzigingen. Het valt hierbij op dat een aantal aanpassingen van de laatste jaren weer wordt teruggedraaid. Het was een goede zaak dat Otto vrijdag 2 september jl. een spelregelavond heeft belegd om onze leden hierover te informeren. Fijn dat veel leden gehoor gaven aan deze oproep. Otto, bedankt voor deze instructie!

Maar de échte openingsstunt van het seizoen is de nieuwe kantine van de Drecht. Madjoe gaat de kantine beheren en onze leden de kantine een gigantische facelift hebben gegeven.
Daarbij gaat onze dank uit naar de Gemeente Enkhuizen, die met ons ervan overtuigd is, dat er écht veel moest gebeuren. En als wij vanaf half juni, ondanks de zomervakantie, in drie maanden tijd deze opwaardering realiseren mag dat een echt een huzarenstukje worden genoemd.
Namens de Gemeente Enkhuizen is Cor Groot de man waarmee we veel zaken hebben gedaan. Namens Madjoe dank ik Cor voor zijn inzet en de wil er met ons iets moois van te maken.
Verderop in deze Time Out ga ik dieper in op de kantine van De Drecht. Maar op deze plaats wil ik de bouwcommissie, bestaande uit Erik Roelofsen, Jan Bosch, Arno Wetterhahn en Pim Jorna hartelijk danken voor hun begeleiding van dit project. Geweldig mannen. Bedankt!
Zeker gaat onze grote dank uit naar Ruud Brinkkemper, die namens het bestuur projectleider is en het hele veranderingsproces leidt. Hoewel de kantine nog niet helemaal klaar is bij de start van het seizoen, kan ik nu al stellen dat Ruud een geweldige klus klaart! Hartstikke bedankt namens de gebruikers van De Drecht, Ruud. En dat zijn er méér dan alleen de Madjoe-leden. Ook DTS en de Enkhuizer basketbalvereniging profiteren van jouw werk!
Dank ook aan al die – ik schat – 40 vrijwilligers die al het werk doen: schuren en schilderen, zagen en timmeren, draden trekken en stopcontacten bevestigen, leidingen leggen en ketel vernieuwen, etc.
Maar naast al dit bouw- en verbouwgeweld mag het werk van de kantinecommissie niet onopgemerkt blijven. Immers, pas toen zíj de verbouwing van de kantine van De Drecht zagen zitten, durfde het bestuur “ja” te zeggen tegen de gemeente. Monique, Gareth, Ellen, Wietske, Jan en Vronie hartelijk dank voor jullie enthousiasme. Veel sterkte bij de planning van maar liefst twee kantines: die van De Sprong én die van De Drecht.
 In de beleidsnotitie Sporten en Bewegen zegt de gemeente dat vitale verenigingen nodig zijn om de doelen te bereiken. Ik ken er één!

De start van de competitie betekent ook dat de commissies maanden van denken, plannen, inschatten, aanpassen en veranderen er op hebben zitten. De teams kunnen van start.
Maar de ervaring leert dat de eerste maanden zich nog wel enkele verrassingen aandienen.
Maar nu reeds: Technische- en Jeugdcommissie, hartelijk dank voor al dit werk. Ik hoop van harte dat de leden deze prestatie naar waarde weten te schatten.

Over de teams gesproken: ik wil gedurende dit seizoen met alle teams buiten de selecties een gesprek voeren over hoe het gaat met het team en wat beter kan. Maar ik ga zeker ook de vraag stellen welke taken opgepakt kunnen worden door leden die nog geen vrijwilliger zijn. We zijn immers met elkaar, door en voor elkaar een vereniging!

Vrijdag jl. hadden we alweer onze vierde ledenvergadering in zes maanden tijd. Dit was een reguliere, waarin we dmv verslagen vooral terugkeken naar het afgelopen seizoen. Ik heb vier keer applaus van de leden geteld. Een mooie en terechte waardering voor wat in seizoen 15-16 binnen onze vereniging is gepresteerd. Eén applaus wil ik speciaal melden: het afscheid van Annemarie Roelofsen dat zij na 15 jaar nam van redactie van Time Out. Een geweldige prestatie waarvoor wij Annemarie terecht in het zonnetje hebben gezet.

En nu: volleyballen! Veel plezier. Veel succes en tot ziens in De Drecht en in De Sprong!

Bram Sluis

Wedstrijdprogramma


Het nieuwe seizoen is weer begonnen!

Bekijk hier het wedstrijdprogramma voor seizoen 2016/2017. Bekijk ook de teamindeling, standen en uitslagen.

logo madjoe

Sporthal de Sprong
Noorder Boerenvaart 11
1601 SK  Enkhuizen

+31 228 313 671

Social Media

Sporthal De Drecht
Boendersveld 1
1602 DK  Enkhuizen

+31 228 316 883

Copyright © Digital-Dreams Webdesign - Nina Reus. Alle rechten voorbehouden.