Laatste nieuws

Eerste helft seizoen Dames 1

Het nieuwe seizoen begon goed met de terugkeer van Ella May en een frisse start met André Roelofsen als nieuwe coach en trainer van dames 1. Ondanks dat Ella May het rustig opbouwde tijdens de trainingen leek het alsof ze nooit was weg geweest. We kwamen er gelukkig al snel achter dat Ella gemakkelijk de ballen er weer hard in sloeg en naar alle hoeken van het veld dook! Ook de nieuwe structuur, coaching en trainingen met André pakten goed uit! De dames trainden hard, werden soms moe van alle burpees, maar hadden het zeker naar hun zin. Helaas moest het team ook al snel in het seizoen een sterke, ervaren en grappige speelster missen. Onze geliefde Margot was zwanger! Gelukkig trainde Suus hard mee om het plekje van Margot te kunnen vullen. De eerste helft van het seizoen begon zwaar voor de dames. De eerste wedstrijden werden gespeeld tegen sterke tegenstanders die zich niet zomaar omver lieten spelen. Toch toonde het team veel veerkracht, inzet en doorzettingsvermogen. Later in de eerste helft lieten de dames zien dat ze het wel zeker in zich hadden om te winnen en boekten verschillende succes resultaten! Echter kan deze eerste helft ook in de boeken als seizoen met de meeste blessures. Net wanneer Ingrid, Dominique en Manouk wat waren hersteld ging Merel door d’r knie bij Dinto en brak Nina Jorna de week erop haar pols. Ondanks het geringe aantal ‘hele’ spelers wonnen de dames de opeenvolgende wedstrijden. Nina Reus kwam gelukkig net op tijd met haar terugkeer vanuit de Filipijnen! Eén keer trainen was voor Nina genoeg om weer een hele wedstrijd te kunnen spelen. De eerste helft was een pittig begin, maar liet al snel zien hoe flexibel, veerkrachtig en hardwerkend Dames 1 is! Laten we hopen dat we de tweede helft als ‘heel’ team verder kunnen spelen. Aan de gezelligheid ligt het in ieder geval niet! - Eva

Wie wordt de 100-ste CMV-er van Madjoe van dit seizoen?

We zijn het de laatste jaren verwend met een grote instroom van nieuwe leden in de CMV. Dat is oa te danken aan het goede werk van de jeugdcommissie, maar zeker aan de inspanningen van Margret van Leeuwen en Silvia Laan, die na de start van het schooljaar volleybalclinics op de basisscholen verzorgen. En daarna zien we elk jaar weer de aanmeldingen sterk toenemen! Begin november (weer eerder dan vorig seizoen!) werd het honderdste cmv-lid aangemeld. Afgelopen zaterdagochtend 17 december werd dit lid gehuldigd tijdens het cmv-toernooi in De Drecht. Gefeliciteerd Tijn Groot! Tijn werd verblijd met een Madjoe shirt met opdruk van zijn naam. Het is niet toevallig dat het 100e CMV lid een jongen is, want van de 107 CMV leden zijn er maar liefst 51 jongens.

Wat wordt de komende jaren de koers van Madjoe?

Na dit seizoen loopt het beleidsplan 14-18 van Madjoe af. Tijdens de ledenvergaderingen hebben we steeds verslag gedaan van de stand van zaken. Nu moet een nieuw plan worden opgesteld. Zo’n plan is van belang om de koers van de vereniging in de komende jaren af te spreken. Dat geeft richting en duidelijkheid aan allen die bij Madjoe zijn betrokken. En dat zijn gelukkig zo’n 350 leden en daarnaast vele vrijwilligers. Het is de taak van het bestuur om een voorstel voor dit plan op te stellen. Maar de leden hebben vanzelfsprekend het laatste woord. Het is de bevoegdheid van de algemene ledenvergadering – het hoogste orgaan van Madjoe – om dit koersplan vast te stellen. Dat zal eind april/begin mei gebeuren. In het nieuwe plan worden doelen voor de jaren 2018- 2022 geformuleerd. Voor de breedte van de vereniging, voor de jeugdopleiding, voor de top van de vereniging en voor de vereniging als geheel. Voor elk onderdeel van onze vereniging is het van belang om te zorgen dat onze leden krijgen waarvoor zij lid van Madjoe zijn geworden. We willen onze leden in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken bij de opzet voor het beleidsplan 18-22. Het moet niet het plan van het bestuur, maar van de hele vereniging zijn. Daarom leggen wij momenteel elk seniorenteam een vijftal vragen voor. Bijna alle teams hebben inmiddels gereageerd en daar is het bestuur erg blij mee. De jeugd wordt op een aparte manier betrokken bij dit plan. Het tijdpad naar de ALV is dat we de input van de leden bundelen en de kernpunten met de commissies van Madjoe bespreken. Daarna wordt het concept gereed gemaakt voor de ledenvergadering. Het bestuur hoopt dat de leden net zo massaal naar de ALV komen als dat nu op onze vragen wordt gereageerd. Het moet immers het plan van de leden worden en zijn!

Madjoe verwelkomt 100e CMV lid.

234bde64 5d95 4fcf bb6c 0033cc3e0027

Ook dit seizoen telt Madjoe al voor 1 januari meer dan 100 CMV leden. Tijn Groot is de gelukkige en werd afgelopen zaterdag tijdens het laatste CMV toernooi van de 1e helft verblijd met een Madjoe shirt met opdruk van zijn naam. Het is niet toevallig dat het 100e CMV lid een jongen is want van de 107 CMV leden zijn er maar liefst 51 jongens.

Kersttoernooi

22 december wordt het beregezellige kersttoernooi georganiseerd.
Het oude vertrouwde Jan van Dam toernooi wordt in een nieuw jasje gestoken. Zo mogen er dit jaar ook dames meedoen! ?

Het zal een 2x2 toernooi worden, met voorafgaand voor de liefhebber een broodmaaltijd met een heerlijke soep. Neem vooral ook je partner mee! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!  Voor de kinderen worden verschillende activiteiten in de kantine geregeld, zodat een oppas niet nodig is ??

Lees meer

Sprong tijdelijk gesloten na brand

Vanmiddag was er een kleine brand in de meterkast van de Sprong welke de brandweer van Enkhuizen snel onder controle had. Dit betekent echter wel dat er tot nader bericht geen gebruik van de zaal kan worden gemaakt. Wij zijn in overleg met de gemeente over de consequenties. Zodra hierover meer bekend is zullen we je weer informeren. Indien bepaalde trainingsgroepen tijdelijk in een andere zaal gaan trainen informeren we de betreffende groepen rechtstreeks.

JC en TC VV Madjoe

Overstap op Gala volleyballen

Vorig seizoen heeft Madjoe bij de CMV jeugd de Gala bal geintroduceerd ter vervanging van Mikasa wat altijd de standaard voor Madjoe was. De belangrijkste reden was dat we met de Mikasa ballen veel problemen hadden. Deze proef is goed bevallen en vanaf dit seizoen hebben we voor de Drecht ook 20 Gala volleyballen voor de ABC jeugd en senioren aangeschaft als proef. Na dit sieozen zullen we evalueren en beslissen of Gala de nieuwe standaard wordt en we gefaseerd zullen overstappen. Om een goede evaluatie mogelijk te maken horen we graag jullie reacties, dus deel deze met TC/JC of via de Madjoe Facebook

Wedstrijdprogramma


Het nieuwe seizoen is weer begonnen!

Bekijk hier het wedstrijdprogramma voor seizoen 2016/2017. Bekijk ook de teamindeling, standen en uitslagen.

logo madjoe

Sporthal de Sprong
Noorder Boerenvaart 11
1601 SK  Enkhuizen
+31 228 313 671

Social Media

Twitter - Facebook

Sporthal De Drecht
Boendersveld 1
1602 DK  Enkhuizen
+31 228 316 883

Copyright © Digital-Dreams Webdesign - Nina Reus. Alle rechten voorbehouden.