Laatste nieuws

Madjoe twee commissies rijker!

Met het doel het verenigingsleven verder te versterken en de leden méér te bieden, is de afgelopen maanden een tweetal nieuwe commissies in het leven geroepen: de activiteitencommissie en de toernooicommissie. Deze commissies richten zich op alle geledingen van Madjoe. Als bestuur zijn we heel blij met deze initiatieven. De activiteitencommissie wordt bemenst door Ella Blom, Ingrid Bosma en Margot de Vries. Zij hebben al de opening van het nieuwe seizoen voor hun rekening genomen en organiseren op 22 december de nieuwe variant op het Jan van Damtoernooi (zie uitnodiging per nieuwsbrief en schrijf je met partner en wie dan ook in) en op 5 januari de Nieuwjaarsreceptie van Madjoe in kantine Time Out. En een tipje van de sluier: zij hebben voor ons allen diverse leuke en verrassende zaken in petto! Dus eh…jullie komen toch ook? De toernooicommissie is nu nog een éénpitter: Johan Sijtsma trekt deze kar. Hij schakelt diverse Madjoeleden in, maar hij en wij hopen dat ook deze commissie naast Johan een bredere bezetting krijgt. Johan organiseert met de JC het CMV-toernooi in de kerstvakantie en heeft al meer pijlen op zijn boog. Ik wens deze actieve leden veel plezier en succes bij hun activiteiten voor onze leden en hoop dat diezelfde leden met veel enthousiasme gebruik maken van deze nieuwe verenigingsactiviteiten.

In memoriam BAREND SCHOUW

Op dinsdag 28 november overleed op 90-jarige leeftijd de heer Barend Schouw. Met Chris Blom en Jan Piebes was hij op 20 mei 1950 een van de oprichters van Madjoe. Barend was op dat moment nog telegrafist in Nederlands Indië waar hij, net als Chris en Jan eerder deden, zijn dienstplicht vervulde. Barend – Grote Barend noemde men hem bij de PTT vanwege zijn fysieke verschijning – werd penningmeester. Op de eerste training van de maand ging hij langs alle teams en betaalden de leden een gulden contributie. Vijftien jaar vervulde hij deze bestuursfunctie. Zelf speelde Barend in het (eerste) eerste herenteam van Madjoe Maar Barend heeft veel meer gedaan voor Madjoe. Zo was hij interim-voorzitter in 1963, behaalde hij in 1955 als een van de eersten het certificaat spelleider(trainer) en trainde hij menig team en was Barend nadat hij als speler was gestopt, nog jarenlang scheidsrechter voor Madjoe. Zijn leven lang was Madjoe belangrijk in het leven van Barend Schouw. Zo bleef hij ook na zijn actieve volleybalbestaan de groen-witten trouw. Maar nu bij de thuiswedstrijden van de eerste teams als vaste supporter op een vaste plek op de tribune, met zijn vaste maten Piet en Piet en daarna op een vaste plek aan de bar, de korte zijde. En de ballenactie tijdens het Hemelvaarttoernooi kon jaarlijks op zijn steun rekenen. Vele Madjoeërs hebben Barend Schouw de laatste eer bewezen tijdens de condoléance op vrijdagavond of de crematieplechtigheid op zaterdag. Vanzelfsprekend werd die middag, voorafgaand aan de wedstrijd van Dames 1 en in aanwezigheid van zijn gezin en kleinkinderen, door een indrukwekkende minuut stilte in acht te nemen eer bewezen aan één van de oprichters van Madjoe: Barend Schouw. En wie schonk de wedstrijdbal… Voor Madjoe zal hij altijd Grote Barend zijn.

Volleybal School Enkhuizen, VSE

Oktober 2017…. De start van een nieuwe volleybalschool: Volleybal School Enkhuizen, VSE. Alhoewel…de plannen waren er natuurlijk ver voor deze datum. We zijn begonnen met 20 meisjes c- & b-jeugd. Dat is zo’n succes, dat we eerder dan gepland, ook met een twintigtal jongens c- & b-jeugd zijn gestart. Mooi om te zien hoe de volleyballers het maximale uit de trainingen halen en de discipline hebben om er iedere training er weer te zijn. Maar vooral de blije gezichten op de zondagmorgen, geeft iedereen voldoening! De trainingen bestaan uit 15 keer 3 uur waar de sporters bezig zijn om hun volleybalvaardigheden te verbeteren. De trainingen worden verzorgd door gediplomeerde trainers. Alle jongens en meisjes hebben een shirtje gekregen met het mooie logo van de VSE erop. Aan het eind van het seizoen gaan we een toernooi spelen samen met andere volleybalscholen. ‘Zij vinden volleybal leuk, zelfs op zondagmorgen!!’

Eerste helft seizoen Dames 1

Het nieuwe seizoen begon goed met de terugkeer van Ella May en een frisse start met André Roelofsen als nieuwe coach en trainer van dames 1. Ondanks dat Ella May het rustig opbouwde tijdens de trainingen leek het alsof ze nooit was weg geweest. We kwamen er gelukkig al snel achter dat Ella gemakkelijk de ballen er weer hard in sloeg en naar alle hoeken van het veld dook! Ook de nieuwe structuur, coaching en trainingen met André pakten goed uit! De dames trainden hard, werden soms moe van alle burpees, maar hadden het zeker naar hun zin. Helaas moest het team ook al snel in het seizoen een sterke, ervaren en grappige speelster missen. Onze geliefde Margot was zwanger! Gelukkig trainde Suus hard mee om het plekje van Margot te kunnen vullen. De eerste helft van het seizoen begon zwaar voor de dames. De eerste wedstrijden werden gespeeld tegen sterke tegenstanders die zich niet zomaar omver lieten spelen. Toch toonde het team veel veerkracht, inzet en doorzettingsvermogen. Later in de eerste helft lieten de dames zien dat ze het wel zeker in zich hadden om te winnen en boekten verschillende succes resultaten! Echter kan deze eerste helft ook in de boeken als seizoen met de meeste blessures. Net wanneer Ingrid, Dominique en Manouk wat waren hersteld ging Merel door d’r knie bij Dinto en brak Nina Jorna de week erop haar pols. Ondanks het geringe aantal ‘hele’ spelers wonnen de dames de opeenvolgende wedstrijden. Nina Reus kwam gelukkig net op tijd met haar terugkeer vanuit de Filipijnen! Eén keer trainen was voor Nina genoeg om weer een hele wedstrijd te kunnen spelen. De eerste helft was een pittig begin, maar liet al snel zien hoe flexibel, veerkrachtig en hardwerkend Dames 1 is! Laten we hopen dat we de tweede helft als ‘heel’ team verder kunnen spelen. Aan de gezelligheid ligt het in ieder geval niet! - Eva

Wie wordt de 100-ste CMV-er van Madjoe van dit seizoen?

We zijn het de laatste jaren verwend met een grote instroom van nieuwe leden in de CMV. Dat is oa te danken aan het goede werk van de jeugdcommissie, maar zeker aan de inspanningen van Margret van Leeuwen en Silvia Laan, die na de start van het schooljaar volleybalclinics op de basisscholen verzorgen. En daarna zien we elk jaar weer de aanmeldingen sterk toenemen! Begin november (weer eerder dan vorig seizoen!) werd het honderdste cmv-lid aangemeld. Afgelopen zaterdagochtend 17 december werd dit lid gehuldigd tijdens het cmv-toernooi in De Drecht. Gefeliciteerd Tijn Groot! Tijn werd verblijd met een Madjoe shirt met opdruk van zijn naam. Het is niet toevallig dat het 100e CMV lid een jongen is, want van de 107 CMV leden zijn er maar liefst 51 jongens.

Wat wordt de komende jaren de koers van Madjoe?

Na dit seizoen loopt het beleidsplan 14-18 van Madjoe af. Tijdens de ledenvergaderingen hebben we steeds verslag gedaan van de stand van zaken. Nu moet een nieuw plan worden opgesteld. Zo’n plan is van belang om de koers van de vereniging in de komende jaren af te spreken. Dat geeft richting en duidelijkheid aan allen die bij Madjoe zijn betrokken. En dat zijn gelukkig zo’n 350 leden en daarnaast vele vrijwilligers. Het is de taak van het bestuur om een voorstel voor dit plan op te stellen. Maar de leden hebben vanzelfsprekend het laatste woord. Het is de bevoegdheid van de algemene ledenvergadering – het hoogste orgaan van Madjoe – om dit koersplan vast te stellen. Dat zal eind april/begin mei gebeuren. In het nieuwe plan worden doelen voor de jaren 2018- 2022 geformuleerd. Voor de breedte van de vereniging, voor de jeugdopleiding, voor de top van de vereniging en voor de vereniging als geheel. Voor elk onderdeel van onze vereniging is het van belang om te zorgen dat onze leden krijgen waarvoor zij lid van Madjoe zijn geworden. We willen onze leden in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken bij de opzet voor het beleidsplan 18-22. Het moet niet het plan van het bestuur, maar van de hele vereniging zijn. Daarom leggen wij momenteel elk seniorenteam een vijftal vragen voor. Bijna alle teams hebben inmiddels gereageerd en daar is het bestuur erg blij mee. De jeugd wordt op een aparte manier betrokken bij dit plan. Het tijdpad naar de ALV is dat we de input van de leden bundelen en de kernpunten met de commissies van Madjoe bespreken. Daarna wordt het concept gereed gemaakt voor de ledenvergadering. Het bestuur hoopt dat de leden net zo massaal naar de ALV komen als dat nu op onze vragen wordt gereageerd. Het moet immers het plan van de leden worden en zijn!

Madjoe verwelkomt 100e CMV lid.

234bde64 5d95 4fcf bb6c 0033cc3e0027

Ook dit seizoen telt Madjoe al voor 1 januari meer dan 100 CMV leden. Tijn Groot is de gelukkige en werd afgelopen zaterdag tijdens het laatste CMV toernooi van de 1e helft verblijd met een Madjoe shirt met opdruk van zijn naam. Het is niet toevallig dat het 100e CMV lid een jongen is want van de 107 CMV leden zijn er maar liefst 51 jongens.

Kersttoernooi

22 december wordt het beregezellige kersttoernooi georganiseerd.
Het oude vertrouwde Jan van Dam toernooi wordt in een nieuw jasje gestoken. Zo mogen er dit jaar ook dames meedoen! ?

Het zal een 2x2 toernooi worden, met voorafgaand voor de liefhebber een broodmaaltijd met een heerlijke soep. Neem vooral ook je partner mee! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!  Voor de kinderen worden verschillende activiteiten in de kantine geregeld, zodat een oppas niet nodig is ??

Lees meer

Wedstrijdprogramma


Het nieuwe seizoen is weer begonnen!

Bekijk hier het wedstrijdprogramma voor seizoen 2018/2019. Bekijk ook de teamindeling, standen en uitslagen.

logo madjoe

Sporthal de Sprong
Noorder Boerenvaart 11
1601 SK  Enkhuizen
+31 228 313 671

 

Twitter - Facebook

Sporthal De Drecht
Boendersveld 1
1602 DK  Enkhuizen
+31 228 316 883

Copyright © Digital-Dreams Webdesign - Nina Reus. Alle rechten voorbehouden.