Wij zijn op stoom!!!

Zoals jullie hopelijk nog weten, doen we op verzoek van het bestuur onderzoek naar twee zaken:

– Wat is de oorzaak van het gestaag dalend aantal senioren binnen Madjoe?

– Op welke manieren kunnen we het ledenaantal weer doen stijgen?

 

In de Time-Out van december lieten we jullie achter op het moment dat we allerlei gegevens hadden verzameld. Dit deden we middels een aantal enquêtes en interne onderzoeken.

Op basis van deze gegevens zijn we op zoek gegaan naar informatie die ons kan helpen de doelgroepen te bepalen. Hiervoor hebben we de gegevens geordend, gegroepeerd en gecategoriseerd. Na een diepgaande analyse hebben we uiteindelijk twee doelgroepen bepaald: de leeftijdscategorieën 26-35 en 36-45. Op deze groepen zullen verdere acties worden gericht om het ledenverloop positief te beïnvloeden.

Begin februari hebben we de bevindingen gepresenteerd aan het bestuur om te bepalen of we nog op de goede weg zaten en of de bestuursleden zich kunnen vinden in de uitkomsten van ons onderzoek. We hebben groen licht gekregen voor het verdere traject.

De volgende stap was het definiëren van persona’s die het type persoon, man en/of vrouw, beschrijven per doelgroep. Hiervoor worden we geholpen door Femke Botman vanuit de TC en Pearl Haakman van Team Sportservice West-Friesland. Gezamenlijk hebben we de persona’s bepaald met alle informatie die we hebben verzameld. Er zal in april nog een actie komen om deze stap af te ronden, maar die was bij het schrijven van dit stukje nog in voorbereiding.

We hebben inmiddels ook weer een sessie gehad met onze coach Roy Wassen waarin we hebben afgesproken dat nu we verdergaan met de concrete invulling van het Werkplan Ledenwerving.  Mogelijk merken jullie daar iets van tijdens het Hemelvaarttoernooi eind mei.

Zoals jullie zien, gebeurt er nog steeds heel wat, maar we zijn er nog niet. Lees meer in de volgende Time-Out of in de volgende nieuwsbrief.

Mocht je de nieuwsbrief niet hebben gehad, stuur dan even je e-mailadres naar Marjan Volgers (m.volgers@quicknet.nl). Dan ontvang je de brief de volgende keer ook.

 

Het onderzoeksteam

Diederik van Buuren, Douwe van Dekken, Margreet Kooiman en Ed Reus,

geassisteerd door Femke Botman, namens de TC