Aanmeldformulier

Meld je aan bij Madjoe

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in volleyballen bij Madjoe! Vul onderstaand formulier in en we nemen contact met je op om je meer informatie te geven over je proeftrainingen en de vereniging.

Voor jeugd:
Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier geef je toestemming als competitie spelend lid om jouw gegevens door te geven aan de Nevobo in verband met de aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te zijn dat de Nevobo de adresgegevens mogelijk ook aanwendt voor acties van Nevobo sponsors en ter beschikking stelt in verband met onderzoeksactiviteiten. Madjoe draagt zorg voor de aanmelding en contributieafdracht aan de Nevobo.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: VV Madjoe doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributies, trainingsbijdrage, kledingvergoeding, boetes en overige bijdragen; uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van VV Madjoe. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Indien het saldo bij automatische incasso ontoereikend is en het totaal te betalen bedrag niet binnen de daarvoor gestelde datum is bijgeschreven op de bankrekening van Madjoe, wordt € 7,50 aan extra administratiekosten in rekening gebracht. Voor automatische incasso is de uiterste betaaltermijn het einde van de maand waarin de incasso plaatsvindt.
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij je graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten, evenementen, acties en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van jou op de Madjoe website, internet, Apps en social media plaatsen. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en gaan daar ook zorgvuldig mee om. Voor nadere informatie daarover verwijzen wij je naar de privacy policy van Madjoe, welke te vinden is op de website.
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte mogelijkheden. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt Madjoe mij opnieuw om toestemming. Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.