Volleybalspeeltuin

Volleybalplezier voor kinderen van 3 tot 5 jaar!

Wat is de Madjoe volleybalspeeltuin?

De Volleybalspeeltuin biedt peuters en kleuters een breed beweegaanbod waar plezier centraal staat! Bij de speeltuin leren de kleintjes spelenderwijs en zonder competitie-element de basisfacetten van sport en spel.

We gebruiken de volgende thema’s, hierin volgen we het basisonderwijs:

 • Balanceren
 • Klimmen/klauteren
 • Over de kop gaan
 • Springen
 • Hardlopen
 • Mikken
 • Werpen en vangen
 • Keepersspelen
 • Tikspelen
 • Stoeispelen
 • Bewegen op muziek
 • Zwaaien

Waarom is sporten op jonge leeftijd belangrijk?

Tot een kind 12 jaar is, maakt het een belangrijke sensitieve periode mee; zowel fysiek als cognitief vormt deze periode het fundament voor een leven lang sport. Wanneer een kind een brede basis van motorische vaardigheden aangeleerd krijgt, heeft het daar zijn hele leven wat aan.

Volleybal is een veelzijdige sport, maar de meeste technieken zijn nog (te) moeilijk voor peuters en kleuters. Het aanbod voor deze doelgroep zal dan ook vooral bestaan uit brede vaardigheden, zoals balans en coördinatie. Zo’n brede basis zorgt ervoor dat een kind later makkelijker zal leren volleyballen en makkelijker andere sporten aanleert. En dat draagt weer bij aan het spelplezier!

Voordeel voor onze sport is bovendien dat wij de peuters en kleuters in een veilige omgeving met het benodigde spelmateriaal kunnen laten bewegen. Hierdoor dragen we bij aan de motorische ontwikkeling van de kinderen.

Hoe ziet een “les” eruit?

De volleybalspeeltuin kent een herkenbaar patroon, zo weten de kinderen snel wat er van ze verwacht wordt en wordt uitleggen tot een minimum beperkt. Bewegen staat centraal!

 • Start: presentielijst, gesprek van de dag, welkomstlied
 • Reis om de wereld: parcours van oefeningen voor verschillende motorische vaardigheden
 • Fruitbreak: gezond eten aanleren
 • Verschillende spelvormen/vang-gooi oefeningen – balvaardigheden
 • Afsluiting: yell en tot volgende week!

Tijdens de les zijn ouders aanwezig, zij begeleiden het eigen kind  (indien nodig).

Waar en wanneer?

Elke zaterdag van 09:00-10:00 uur

De Sprong, Noorder Boerenvaart 11, Enkhuizen

Het programma voor volgend seizoen volgt zo snel mogelijk

Kosten

Betalen kan per keer, per 10 rittenkaart of per seizoen. De kosten voor volgend seizoen volgen zo snel mogelijk.

Contact

Wil je als eerste op de hoogte worden gesteld wanneer er meer bekend is over komend seizoen? Of wil je meer informatie over de volleybalspeeltuin?
mail dan naar volleybalspeeltuin@vvmadjoe.nl