Volleybalspeeltuin

Volleybalplezier voor de allerkleinsten!

Wat is de Madjoe volleybalspeeltuin?

De Volleybalspeeltuin biedt peuters en kleuters een breed beweegaanbod waar plezier centraal staat! Bij de speeltuin leren de kleintjes spelenderwijs en zonder competitie-element de basisfacetten van sport en spel.

We gebruiken de volgende thema’s, hierin volgen we het basisonderwijs:

 • Balanceren
 • Klimmen/klauteren
 • Over de kop gaan
 • Springen
 • Hardlopen
 • Mikken
 • Werpen en vangen
 • Keepersspelen
 • Tikspelen
 • Stoeispelen
 • Bewegen op muziek
 • Zwaaien

Waarom is sporten op jonge leeftijd belangrijk?

Tot een kind 12 jaar is, maakt het een belangrijke sensitieve periode mee; zowel fysiek als cognitief vormt deze periode het fundament voor een leven lang sport. Wanneer een kind een brede basis van motorische vaardigheden aangeleerd krijgt, heeft het daar zijn hele leven wat aan.

Volleybal is een veelzijdige sport, maar de meeste technieken zijn nog (te) moeilijk voor peuters en kleuters. Het aanbod voor deze doelgroep zal dan ook vooral bestaan uit brede vaardigheden, zoals balans en coördinatie. Zo’n brede basis zorgt ervoor dat een kind later makkelijker zal leren volleyballen en makkelijker andere sporten aanleert. En dat draagt weer bij aan het spelplezier!

Voordeel voor onze sport is bovendien dat wij de peuters en kleuters in een veilige omgeving met het benodigde spelmateriaal kunnen laten bewegen. Hierdoor dragen we bij aan de motorische ontwikkeling van de kinderen.

Hoe ziet een “les” eruit?

De volleybalspeeltuin kent een herkenbaar patroon, zo weten de kinderen snel wat er van ze verwacht wordt en wordt uitleggen tot een minimum beperkt. Bewegen staat centraal!

 • Start: presentielijst, gesprek van de dag, welkomstlied
 • Reis om de wereld: parcours van oefeningen voor verschillende motorische vaardigheden
 • Fruitbreak: gezond eten aanleren
 • Verschillende spelvormen/vang-gooi oefeningen – balvaardigheden
 • Afsluiting: yell en tot volgende week!

Tijdens de les zijn ouders aanwezig, zij begeleiden het eigen kind  (indien nodig).

Waar en wanneer?

Elke zaterdag van 09:00-10:00 uur

De Sprong, Noorder Boerenvaart 11, Enkhuizen

Kosten

5,- per keer

30 euro per blok – een blok bestaat uit 8 weken

85,- euro voor een heel seizoen – 3 blokken van 8 weken

Een losse les is te betalen door middel van een QR code die aanwezig is tijdens de les. Deze dient voor aanvang van de les te worden betaald.

Betaling voor een blok of een seizoen gaat door middel van een machtiging bij de aanmelding.

Blokken

Blok 1: 13 november t/m 15 januari (twee lessen vallen uit rond kerst/oud en nieuw daarom 2 weken langer)

Blok 2: 29 januari t/m 19 maart

Blok 3: 26 maart t/m 7 mei (blok van 7 weken vanwege lesuitval door de lockdown. Voor blok 3 geldt een aangepaste prijs 82,- euro)

Contact

Voor meer informatie of voor een gratis proefles mail naar volleybalspeeltuin@vvmadjoe.nl

Aanmeldformulier

Wil je je aanmelden voor een blok of seizoen? Vul dan onderstaand formulier in.


Betalingsinformatie

Betaling van een losse les kan per QR code voorafgaand aan de les.
Betaling van een blok of seizoen gaat per incasso. Vul hiervoor s.v.p. onderstaande machtiging in.
Incassogegevens
Eenmalige machtiging SEPA Incasso

Naam incassant: Volleybalverenging Madjoe
Adres: Bakboord 77
Postcode/Woonplaats: 1602 CB Enkhuizen
Incassant ID: NL27MDJ406247540000
Kenmerk machtiging: MDJVS21-lidcode
Reden betaling: Deelname volleybalspeeltuin seizoen 2021-2022 VV Madjoe

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Volleybalvereniging Madjoe een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens deelname volleybalspeeltuin seizoen 2021-2022 VV Madjoe en aan uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Volleybalvereniging Madjoe. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.