Uitnodiging algemene ledenvergadering 25 september 2019

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV)

WOENSDAG 25 SEPTEMBER 2019  in sportkantine Time Out

Aan alle (ere) leden van vv Madjoe,

Hierbij nodigen we jullie van harte uit voor de algemene ledenvergadering van onze vereniging.

De vergadering begint om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur. 

De agenda staat hieronder. 

De notulen van de vorige ledenvergadering én de jaarverslagen van bestuur, technische commissie, jeugd commissie, kantine- en beach commissie zijn vanaf één week voor de vergadering te vinden op de Madjoe-site. Een geprinte versie kan bij het secretariaat worden opgevraagd. Het financiële verslag 2018 -2019 en de definitieve begroting voor volgend seizoen liggen bij aanvang van de vergadering ter inzage. 

Jullie inbreng is heel belangrijk voor ons dus graag tot ziens op 25 september a.s. in onze gezellige kantine in de Drecht!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Madjoe

Agenda Madjoe-ledenvergadering:

.    Opening + vaststelling agenda
2.    Ingekomen stukken en mededelingen
3.    Notulen algemene ledenvergadering Madjoe (d.d. 15 mei 2019)
4.    Jaarverslag bestuur
5.    Verslag kascontrole commissie + benoeming nieuwe commissie
6.    Penningmeester
–        financieel verslag 2017-2018
7.    Commissies:
       –   jaarverslag technische commissie 
       –   jaarverslag jeugdcommissie 
       –   jaarverslag beach commissie
  –   mededelingen en vacatures:
      * technische commissie 
      * jeugd commissie 
      * beach commissie 
  * toernooi commissie 
  * secretariaat seizoen 2019-2020 
(voor aanmelding of informatie neem contact op met secretariaat@vvmadjoe.nl)     
8.   Voorstel beleid onderscheidingen leden
9.   Rondvraag en sluiting