Lidmaatschap

De ledenadministratie wordt bijgehouden door
Annemarie Roelofsen, Onder Zeil 36,
1602 HZ Enkhuizen, 0228-316692,
Email

Wanneer je interesse hebt om lid te worden van Madjoe neem dan contact op met de ledenadministratie. Voordat je echt lid wordt kun je altijd een aantal keren vrijblijvend meetrainen.

Nieuwe leden moeten zich officiëel aanmelden bij de ledenadministratie. Dit kan door het invullen en ondertekenen van het inschrijvingsformulier. Annemarie zorgt er dan voor dat de gegevens van de nieuwe leden op de juiste plaats in de vereniging terechtkomen, vraagt (indien nodig) spelerskaarten aan.

Voorwaarden betaling contributie (en overige bijdragen)

Van de contributieopbrengsten worden onder andere de zaalhuur, trainers, wedstrijd- en toernooikosten en de afdrachten aan de Nevobo betaald. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de ledenvergadering. Voor het seizoen 2017-2018 zijn de contributies als volgt vastgesteld:

jeugd D E F € 107,00 incl. 3 Grote Club Aktie loten
jeugd A B C € 180,70 incl. 3 Grote Club Aktie loten
senioren € 227,10 incl. 3 Grote Club Aktie loten
recreanten € 137,50 incl. 3 Grote Club Aktie loten

Tevens is door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld dat iedereen die bij aanvang van het seizoen aangemeld is als spelend lid drie Grote Club Aktie loten ontvangt. Deze loten mogen zelf gehouden worden of doorverkocht worden voor € 3 per stuk. Op de eerste factuur van het seizoen zullen de kosten ad € 9 worden berekend aan de leden.

De betaling van de contributie (en overige bedragen) vindt plaats door middel van automatische incasso. Er is keuze uit twee mogelijkheden:

  1. Het totale te incasseren bedrag wordt in één keer afgeschreven (in december);
  2. Het totale te incasseren bedrag wordt in twee termijnen afgeschreven (in oktober en februari).

Voor gezinnen met meer dan twee leden is het mogelijk om in meerdere termijnen te betalen. Wie hiervan gebruik wil maken kan contact opnemen met de penningmeester.

Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neemt u hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw eigen bank en vraag uw bank naar de voorwaarden. Intrekking van de machtiging dient altijd tijdig, onder vermelding van de reden, schriftelijk te worden gericht aan de penningmeester.

Over de afschrijving van het te incasseren bedrag wordt u vooraf geïnformeerd door middel van een factuur. Op de factuur vind u naast het te incasseren bedrag ook het Incassant ID, uw persoonlijk machtigingskenmerk en wanneer de incasso zal worden uitgevoerd. Het machtigingskenmerk betreft de laatste 5 cijfers van de persoonlijke lidcode (soms ook vermeld als klantcode of klantnummer).
De factuur wordt gemaild naar het door u opgegeven mail adres bij aanmelding. Mocht uw mail adres wijzigen, verzoeken wij u dit direct te melden bij de ledenadministratie.

Geen machtiging afgegeven?

Diegene die geen machtiging hebben afgegeven ontvangen een factuur. Dit heeft niet onze voorkeur, aangezien dit extra administratieve last veroorzaakt. Hiervoor wordt  € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Het totaal te betalen bedrag van de factuur dient uiterlijk 1 december 2017 te zijn bijgeschreven op IBAN rekeningnummer NL83 RABO 0121 2502 10 t.n.v. Volleybalvereniging Madjoe onder vermelding van het op de factuur vermelde betalingskenmerk.

Niet tijdig betalen?

Wanneer, ongeacht de betalingswijze, het totaal te betalen bedrag niet binnen de daarvoor gestelde datum is bijgeschreven op de bankrekening van Madjoe, wordt € 7,50 extra administratiekosten in rekening gebracht. Voor automatische incasso is de uiterste betaaltermijn het einde van de maand waarin de incasso plaatsvindt.

Opzeggen lidmaatschap?

Bij opzegging van het lidmaatschap wordt de automatische incasso na verrekening van nog te betalen bedragen automatisch stopgezet.
Een lidmaatschap wordt aangegaan voor een volledig seizoen. Het opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren bij de ledenadministratie – en dus NIET bij het secretariaat, de trainer, coach of penningmeester. Afmelden voor het volgende seizoen dient schriftelijk voor 1 juni 2018 te gebeuren; dit mag per mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Bij afmelding na 1 juni 2018 is ook de contributie voor het seizoen 2018-2019 verschuldigd. Bij opzegging tijdens het seizoen is evengoed de contributie voor het volledige seizoen verschuldigd.
Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, kan via e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  contact worden opgenomen met Jolanda Lucas (penningmeester)

Geblesseerd

Als je door een blessure of zwangerschap gedurende langere tijd niet kunt volleyballen stuur dan een mail naar ledenadministratie Het lidmaatschap bij Madjoe wordt per jaar aangegaan omdat Madjoe op basis van het aantal leden ook verplichtingen voor een jaar heeft naar de NeVoBo, gemeente etc.

Kleding

Voor trainingen kunnen is gemakkelijk zittende sportkleding voldoende. Goede sportschoenen zijn wel vereist (geen zwarte zolen).
Tijdens competitiewedstrijden is een Madjoe-tenue nodig. Deze kleding is te bestellen via de Webwinkel op de Madjoesite.
De oudere, competitiespelende jeugd (C- jeugd, vanaf 12 jaar) en senioren hebben ook een rugnummer nodig. Het rugnummer kan bij het bestellen van de kleding worden mee besteld. De rugnummers worden toegewezen door Annemarie Roelofsen: 0228-316692.

Wedstrijdprogramma


Het nieuwe seizoen is weer begonnen!

Bekijk hier het wedstrijdprogramma voor seizoen 2016/2017. Bekijk ook de teamindeling, standen en uitslagen.

logo madjoe

Sporthal de Sprong
Noorder Boerenvaart 11
1601 SK  Enkhuizen
+31 228 313 671

Social Media

Twitter - Facebook

Sporthal De Drecht
Boendersveld 1
1602 DK  Enkhuizen
+31 228 316 883

Copyright © Digital-Dreams Webdesign - Nina Reus. Alle rechten voorbehouden.