Afmeldformulier

Afmelden bij VV Madjoe

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar (hierna: seizoen) en loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar. Opzeggen van het lidmaatschap dient gedaan te worden bij de ledenadministratie – en dus NIET bij de trainer, coach, coördinator, secretariaat of penningmeester. Afmelden voor het volgende seizoen dient schriftelijk voor 1 juni te gebeuren door middel van dit formulier in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar de ledenadministratie (adres: Onder Zeil 36, 1602 HZ Enkhuizen). Mailen mag ook naar ledenadministratie@vvmadjoe.nl. Alleen dan zijn er geen
financiële verplichtingen voor het nieuwe seizoen.

Bij afmelden in de loop van het seizoen blijft de contributie voor het volledige seizoen verschuldigd. Bij opzegging van het lidmaatschap wordt de automatische incasso, na verrekening van eventuele openstaande bedragen automatisch stopgezet.
Als er vragen of onduidelijkheden zijn met betrekking tot de contributie, kan via mailadres penningmeester@vvmadjoe.nl contact worden opgenomen met de penningmeester.

Met inachtneming van bovenstaande regels zeg ik hierbij mijn lidmaatschap/het lidmaatschap van mijn zoon/dochter op: