Lidmaatschap

Al jaren lang een sterke en mooie vereniging

De ledenadministratie wordt bijgehouden door
Annemarie Roelofsen, Onder Zeil 36, 
1602 HZ Enkhuizen, 0228-316692.

Wanneer je interesse hebt om lid te worden van Madjoe neem dan contact op met de ledenadministratie. Voordat je echt lid wordt kun je altijd een aantal keren vrijblijvend meetrainen.

Nieuwe leden moeten zich officiëel aanmelden bij de ledenadministratie. Dit kan door het invullen en ondertekenen van het aanmeldformulier. Annemarie zorgt er dan voor dat de gegevens van de nieuwe leden op de juiste plaats in de vereniging terechtkomen, vraagt (indien nodig) spelerskaarten aan.

Voorwaarden betaling contributie (en overige bijdragen)

Van de contributieopbrengsten worden onder andere de zaalhuur, trainers, wedstrijd- en toernooikosten en de afdrachten aan de Nevobo betaald. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de ledenvergadering. Voor het seizoen 2023-2024 zijn de contributies als volgt vastgesteld:

Senioren243,20 inclusief 3 Grote Club Aktie loten
Jeugd A B C194,36 inclusief 3 Grote Club Aktie loten
Jeugd D E F117,00 inclusief 3 Grote Club Aktie loten
Recreanten144,05 inclusief 3 Grote Club Aktie loten
   

Tevens is door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld dat iedereen die bij aanvang van het seizoen aangemeld is als lid drie Grote Club Aktie loten ontvangt. Deze loten mogen zelf gehouden worden of doorverkocht worden voor € 3 per stuk. Op de eerste factuur van het seizoen zullen de kosten ad € 9 worden berekend aan de leden.

De betaling van de contributie (en overige bedragen) vindt plaats door middel van
automatische incasso. Er is keuze uit twee mogelijkheden:

  1. Het totale te incasseren bedrag wordt in één keer afgeschreven (in december);
  2. Het totale te incasseren bedrag wordt in twee termijnen afgeschreven (in oktober en februari).

Voor gezinnen met meer dan twee leden is het mogelijk om in meerdere termijnen te betalen. Wie hiervan gebruik wil maken kan contact opnemen met de penningmeester.

Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neemt u hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw eigen bank en vraag uw bank naar de voorwaarden. Intrekking van de machtiging dient altijd tijdig, onder vermelding van de rede, schriftelijk te worden gericht aan de penningmeester.

Over de afschrijving van het te incasseren bedrag wordt u vooraf geïnformeerd door middel van een factuur. Op de factuur vind u naast het te incasseren bedrag ook het Incassant ID, uw persoonlijk machtigingskenmerk en wanneer de incasso zal worden uitgevoerd. Het machtigingskenmerk betreft de laatste 5 cijfers van de persoonlijke lidcode (soms ook vermeld als klantcode of klantnummer). De factuur wordt gemaild naar het door u opgegeven mail adres bij aanmelding. Mocht uw mail adres wijzigen, verzoeken wij u dit direct te melden bij de ledenadministratie.

Geen machtiging afgegeven?

Diegene die geen machtiging hebben afgegeven ontvangen een factuur. Dit heeft niet onze voorkeur, aangezien dit extra administratieve last veroorzaakt. Hiervoor wordt  € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Het totaal te betalen bedrag van de factuur dient uiterlijk 1 december 2023 te zijn bijgeschreven op IBAN rekeningnummer NL83 RABO 0121 2502 10 t.n.v. Volleybalvereniging Madjoe onder vermelding van het op de factuur vermelde betalingskenmerk.

Niet tijdig betalen?

Wanneer, ongeacht de betalingswijze, het totaal te betalen bedrag niet binnen de daarvoor gestelde datum is bijgeschreven op de bankrekening van Madjoe, wordt € 7,50 extra administratiekosten in rekening gebracht. Voor automatische incasso is de uiterste betaaltermijn het einde van de maand waarin de incasso plaatsvindt.

Hulp nodig bij betalen?

Heb je hulp nodig bij het betalen van de contributie? Of wil je graag gaan volleyballen maar heb je niet de financiële middelen? Lees dan even verder.

In Nederland groeien gemiddeld 2 á 3 kinderen per schoolklas op in een gezin met geldzorgen. Deze kinderen spelen en sporten vaak alleen. Spelen en sporten doe je niet alleen, dat doe je samen. Iedereen, jong en oud, verdient het om mee te doen. Iedereen moet kunnen volleyballen, ook als het financieel tegenzit. Gelukkig zijn er mogelijkheden om financieel ondersteuning te krijgen.

Wij helpen je graag op weg, als het lastig is om de contributie of aankoop van sportkleding op te brengen. Klik hier voor meer informatie voor regelingen voor jong en oud.

Opzeggen lidmaatschap?

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar (hierna: seizoen) en loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Opzeggen van het lidmaatschap dient gedaan te worden bij de ledenadministratie – en dus NIET bij de trainer, coach, coördinator, secretariaat of penningmeester. Afmelden voor het volgende seizoen dient voor 1 juni 2024 te gebeuren door middel van het afmeldformulier en vindt je bovenaan deze pagina. Alleen bij tijdige afmelding zijn er geen financiële verplichtingen voor het nieuwe seizoen 2024-2025.

Bij afmelden in de loop van het seizoen blijft de contributie voor het volledige seizoen verschuldigd. Bij opzegging van het lidmaatschap wordt de automatische incasso na verrekening van nog te betalen bedragen automatisch stopgezet.

Geblesseerd

Als je door blessure, ziekte of zwangerschap gedurende langere tijd niet kunt volleyballen stuur dan een mail naar ledenadministratie@vvmadjoe.nl. Zo mogelijk kan er een regeling getroffen worden in verband met de contributie. Doe dat zo snel mogelijk want eventuele verrekeningen gaan in na de blessuren melding.

Wijzigen gegevens

Ga je verhuizen, is je telefoonnummer of emailadres gewijzigd. Geeft het zo snel mogelijk door aan de ledenadministratie via mailadres ledenadministratie@vvmadjoe.nl.

Kleding

Voor trainingen is gemakkelijk zittende sportkleding voldoende. Goede sportschoenen zijn wel vereist (geen zwarte zolen).
Tijdens competitiewedstrijden is een Madjoe-tenue nodig. Deze, samen met veel andere mooie Madjoe producten zijn te verkrijgen via de Webwinkel.

Speel je competitie (C- jeugd 12+ en senioren) dan heb is een rugnummer verplicht. Dit rugnummer wordt toegewezen door de ledenadministratie:
– Annemarie Roelofsen, 0228-316692 , ledenadministratie@vvmadjoe.nl
Bij het bestellen van kleding in de webwinkel kun je jouw toegewezen rugnummer opgeven.

Vragen?

Heb je vragen of is iets niet helemaal duidelijk? Neem dan contact op met:
– Jolanda Lucas (penningmeester),  penningmeester@vvmadjoe.nl
– Annemarie Roelofsen (ledenadministratie), ledenadministratie@vvmadjoe.nl