Algemene Ledenvergadering Madjoe

september 2020

Enkhuizen, september 2020

UITNODIGING

Aan alle (ere) leden van vv Madjoe,

Hierbij nodigen we jullie van harte uit voor de algemene ledenvergadering van onze vereniging op:

WOENSDAG 16 SEPTEMBER 2020  a.s. in de RSG Enkhuizen

De vergadering begint om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur. De agenda staat hieronder. De notulen van de vorige ledenvergadering én de jaarverslagen van bestuur en de TC en JC zijn vanaf één week voor de vergadering te vinden op de Madjoe-site. Een geprinte versie kan bij het secretariaat worden opgevraagd. De overige commissie zullen het afgelopen seizoen mondeling toelichten. Het financiële verslag 2019 -2020 en de definitieve begroting voor volgend seizoen liggen bij aanvang van de vergadering ter inzage.

Jullie inbreng is belangrijk voor ons dus graag tot ziens op 16 september a.s. in de RSG Enkhuizen, (Graag aanmelden via onderstaand formulier)

Met vriendelijke groet,

Bestuur Madjoe

Agenda Madjoe-ledenvergadering: 

  1. Opening + vaststelling agenda
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen algemene ledenvergadering Madjoe (d.d. juni/juli 2020)
  4. Jaarverslag bestuur
  5. Verslag kascontrole commissie + benoeming nieuwe commissie
  6. Penningmeester
  • financieel verslag 2019-2020
  1. Commissies:

       –   jaarverslagen verschillende commissies

  –   mededelingen en vacatures

  • Superclub: uitleg Allard Jongsma, doelen en resultaten
  • Rondvraag en sluiting

Inschrijven

In verband met de regelgeving rondom het coronavirus is het verplicht je aan te melden voor de ALV.
Aanmelden kan middels onderstaand formulier.