Compensatie contributie

Seizoen 2020-2021

Waarom compensatie?

Helaas hebben wij als vereniging het afgelopen seizoen niet de gewenste sportactiviteiten kunnen aanbieden zoals gebruikelijk is. Binnen de mogelijkheden die er waren is het volleyballen zo veel mogelijk door gegaan maar helaas was dit met veel beperkingen.

Op de algemene leden vergadering van afgelopen donderdag (1 juli 2021) heeft het bestuur voorgesteld de leden tegemoet te willen komen en een deel van de contributie terug te geven. In dit voorstel is opgenomen dat alle leden per mail geïnformeerd worden hoe zij hiervoor in aanmerking kunnen worden en daarin ook de keuze blijft ervan af te zien. Het voorstel is aangenomen, waarmee besloten is dat CMV en ABC jeugd 25% en senioren en recreanten 40% contributie over het seizoen 2020-2021 kunnen terugvragen.

Wil je gebruik maken van de mogelijkheid een gedeelte van de contributie terug te vragen, klik dan op de volgende link en vul de gevraagde gegevens in. Druk op verzenden en je verzoek wordt automatisch verstuurd naar de penningmeester. Doe dit wel vóór 15 juli a.s..

Wil je geen gebruik maken van deze mogelijkheid, dan hoef je niets te doen en bedanken wij je natuurlijk nadrukkelijk voor je extra steun aan Madjoe.

Formulier