Madjoe Beachtrainingen 2020

Inschrijfformulier training senioren

Persoonlijke gegevens:


Contactgegevens:


Volleybal info:


Trainingsavond:


Betalingsgegevens:

Eenmalige machtiging SEPA Incasso
(Ben je al lid van Madjoe en is er al een machtiging afgegeven? Dan hoef je deze niet in te vullen)


Naam incassant: Volleybalverenging Madjoe
Adres: Bakboord 77
Postcode/Woonplaats: 1602 CB Enkhuizen
Incassant ID: NL27MDJ406247540000
Kenmerk machtiging: MDJBT20-postcode-naam-lidcode
Reden betaling: Deelname Beach training 2020 VV Madjoe

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Volleybalvereniging Madjoe een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens deelname beach trainingen 2020 VV Madjoe en aan uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Volleybalvereniging Madjoe. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.