Madjoe Beachvolleybal 2020

Inschrijfformulier jeugd

Nadat we van de week te horen hebben gekregen dat de jeugd weer mag sporten in groepsverband gaan we natuurlijk weer lekker beachvolleyballen! Dit zal zijn op de beachvelden van Madjoe, maar natuurlijk is iedereen welkom!
Voor de jeugdleden die in de ABC-teams spelen geldt er een afstand van 1,5 meter die we moeten aanhouden. Hierom hebben wij besloten dat we in deze leeftijdsgroep gaan werken in groepen van maximaal 12 mensen, veel 2 tegen 2 gaan spelen en de kinderen gaan verspreiden over de 3 velden.

Vanaf 11 mei gaan we van start. Er wordt 1 keer per week getraind gedurende 8 weken, dit is tot de zomervakantie. De kosten hiervoor bedragen voor de CMV €20 en voor de ABC €30. Opgeven kan middels het formulier hieronder.

Inschrijven kan t/m 1 mei zodat we de groepsindeling kunnen maken. Deze willen we voor 6 mei naar jullie opsturen.

Persoonlijke gegevens:


Contactgegevens:


Volleybal info:


Betalingsgegevens:

Eenmalige machtiging SEPA Incasso
(Ben je al lid van Madjoe en is er al een machtiging afgegeven? Dan hoef je deze niet in te vullen)


Naam incassant: Volleybalverenging Madjoe
Adres: Bakboord 77
Postcode/Woonplaats: 1602 CB Enkhuizen
Incassant ID: NL27MDJ406247540000
Kenmerk machtiging: MDJBT20-postcode-naam-lidcode
Reden betaling: Deelname Beach training 2020 VV Madjoe

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Volleybalvereniging Madjoe een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens deelname beach trainingen 2020 VV Madjoe en aan uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Volleybalvereniging Madjoe. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Inschrijven kan tot 1 mei.

Uiteraard volgen we de richtlijnen op van het RIVM om het voor iedereen zo veilig mogelijk te houden!