Madjoe Beachvolleybal 2021

Inschrijfformulier Trainingen Jeugd

Het beachseizoen gaat weer van start. Dit zal plaatsvinden op de beachvolleybalvelden van Madjoe, waar iedereen natuurlijk welkom is! De trainingen gaan van start vanaf 12 april. Er wordt 1 keer per week getraind voor een periode van ongeveer 8 tot 10 weken. De kosten van de training zijn voor de CMV €20 en voor ABC €30. Opgeven kan via het formulier hieronder!
Schrijf je tenminste in voor 5 april, zodat we de groepsindeling kunnen maken.

PS: Lijkt het jou leuk om training te geven of te helpen bij het geven van trainingen? Laat dit dan weten via beachcommissie@vvmadjoe.nl

Persoonlijke gegevens:


Contactgegevens:


Volleybal info:


Betalingsgegevens:

Eenmalige machtiging SEPA Incasso
(Ben je al lid van Madjoe en is er al een machtiging afgegeven? Dan hoef je deze niet in te vullen)


Naam incassant: Volleybalverenging Madjoe
Adres: Bakboord 77
Postcode/Woonplaats: 1602 CB Enkhuizen
Incassant ID: NL27MDJ406247540000
Kenmerk machtiging: MDJBT21-postcode-naam-lidcode
Reden betaling: Deelname Beach training 2021 VV Madjoe

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Volleybalvereniging Madjoe een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens deelname beach trainingen 2021 VV Madjoe en aan uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Volleybalvereniging Madjoe. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.