Madjoe is bedroefd door het overlijden van ons erelid

Jan Blom

Decennia lang heeft Jan de vereniging gediend als penningmeester, drukker van het clubblad, chauffeur van dames 1, opbouwer van het Hemelvaarttoernooi, door het verrichten van diverse hand- en

spandiensten en als supporter.

Madjoe is hem daar veel dank voor verschuldigd.

Wij wensen Henny, Dirk en Anja, Ed en Gerda en de kleinkinderen veel sterkte om dit verlies te dragen.

Bestuur en leden

volleybalvereniging Madjoe

Condoleance: donderdag 11 juli van 19.00 tot 21.00 u. in de Zuiderkerk, Zuiderkerksteeg 1, Enkhuizen

Crematieplechtigheid: vrijdag 12 juli om 14.15 u. in het Crematorium Hoorn, Berkhouterweg 26, Hoorn

Correspondentieadres: Waaigat 22, 1601 CP Enkhuizen