Nieuwe shirts voor de jeugd

Zaterdag 17 september gingen de jeugdspelers van de A, B en C teams van Madjoe gezamenlijk op de foto met hun nieuwe shirtsponsor Accountantskantoor BijWoestenburg. Zij maakten het door deze gulle sponsoring mogelijk om alle jeugdleden tussen twaalf en achttien jaar in een fraai nieuw shirt te steken. Voor de spelers is het geweldig dat zij nu allemaal een echte sponsor op hun shirt hebben staan!

Accountantskantoor BijWoestenburg is net zozeer in Enkhuizen geworteld als Madjoe, waardoor het sponsoren van deze club goed bij hen past. Omdat de jeugd van Madjoe een groot onderdeel vormt van de vereniging, wilden Barry en Sander van het accountantskantoor juist iets voor hen doen. Volgens Barry is het belangrijk dat lokale verenigingen goed worden gesteund door lokale ondernemers. Via sponsoring kunnen zij iets betekenen voor de vereniging die volop draait op vrijwilligers die veel voor hun club en leden over hebben.

Omdat Madjoe ook een Superclub is, kunnen zij door middel van de inzet van een professionele trainer bouwen aan de verdere professionalisering van de vereniging. Bovendien ondersteunt hij daarin ook de andere volleybalclubs in de regio. Ook daarom wil Accountantskantoor BijWoestenburg de club sponsoren zodat deze ontwikkelingen kunnen worden voortgezet en uitgebreid!

Wij willen BijWoestenburg ontzettend bedanken voor hun steun!