Wat wordt de komende jaren de koers van Madjoe?

Na dit seizoen loopt het beleidsplan 14-18 van Madjoe af. Tijdens de ledenvergaderingen hebben we steeds verslag gedaan van de stand van zaken. Nu moet een nieuw plan worden opgesteld. Zo’n plan is van belang om de koers van de vereniging in de komende jaren af te spreken. Dat geeft richting en duidelijkheid aan allen die bij Madjoe zijn betrokken. En dat zijn gelukkig zo’n 350 leden en daarnaast vele vrijwilligers. Het is de taak van het bestuur om een voorstel voor dit plan op te stellen. Maar de leden hebben vanzelfsprekend het laatste woord. Het is de bevoegdheid van de algemene ledenvergadering – het hoogste orgaan van Madjoe – om dit koersplan vast te stellen. Dat zal eind april/begin mei gebeuren. In het nieuwe plan worden doelen voor de jaren 2018- 2022 geformuleerd. Voor de breedte van de vereniging, voor de jeugdopleiding, voor de top van de vereniging en voor de vereniging als geheel. Voor elk onderdeel van onze vereniging is het van belang om te zorgen dat onze leden krijgen waarvoor zij lid van Madjoe zijn geworden. We willen onze leden in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken bij de opzet voor het beleidsplan 18-22. Het moet niet het plan van het bestuur, maar van de hele vereniging zijn. Daarom leggen wij momenteel elk seniorenteam een vijftal vragen voor. Bijna alle teams hebben inmiddels gereageerd en daar is het bestuur erg blij mee. De jeugd wordt op een aparte manier betrokken bij dit plan. Het tijdpad naar de ALV is dat we de input van de leden bundelen en de kernpunten met de commissies van Madjoe bespreken. Daarna wordt het concept gereed gemaakt voor de ledenvergadering. Het bestuur hoopt dat de leden net zo massaal naar de ALV komen als dat nu op onze vragen wordt gereageerd. Het moet immers het plan van de leden worden en zijn!

Wedstrijdprogramma


Het nieuwe seizoen is weer begonnen!

Bekijk hier het wedstrijdprogramma voor seizoen 2016/2017. Bekijk ook de teamindeling, standen en uitslagen.

logo madjoe

Sporthal de Sprong
Noorder Boerenvaart 11
1601 SK  Enkhuizen
+31 228 313 671

Social Media

Twitter - Facebook

Sporthal De Drecht
Boendersveld 1
1602 DK  Enkhuizen
+31 228 316 883

Copyright © Digital-Dreams Webdesign - Nina Reus. Alle rechten voorbehouden.