Madjoe nieuwsbrief 18-11-2020

WE GAAN WEER VAN 2 NAAR 4!
Hoera, we mogen met 17+-ers vanaf donderdag 19 november weer met viertallen sporten!
Vanzelfsprekend wél op 1,5 meter afstand, maar dat is toch logisch!
Dit betekent dat we vanaf donderdag a.s. het schema weer oppakken dat half oktober van kracht werd: de trainer stelt met de teams die willen volleyballen vaste groepen samen van maximaal 4 leden. En de trainer maakt afspraken met de trainingsgroep over de verdeling van de beschikbare tijd over deze viertallen.
Actuele informatie over dit onderwerp tref je aan op: https://nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/11/16/maximum-groepsgrootte-voor-senioren-van-2-naar-4
Als bestuur hopen we van harte dat iedereen die daarvoor kiest, weer lekker kan sporten en een deel van de teamgenoten kan ontmoeten.
Blijf daarbij aandacht en zorg besteden aan de regels die hierbij van kracht zijn.
Let’s stay safe!!!
Dat is dé voorwaarde om zo snel mogelijk weer van 4 naar 6 in het veld te mogen gaan.
De Nevobo is al druk bezig scenario’s te ontwikkelen om, zodra dit weer mogelijk is, de competitie een herstart te geven.

Allard, onze professional bewijst nu al zijn meerwaarde
Toen we de afgelopen twee weken met slechts twee personen in vaste koppels mochten sporten, liet Allard Jongsma onze professional in het kader van Superclub, direct zijn meerwaarde zien door een programma op te zetten voor drie keer acht tweetallen per avond. En daarvan werd goed gebruik gemaakt!
Hartelijk dank Allard voor deze aanpak die onze leden de kans bood om te doen wat wél mogelijk was!

De Drecht wordt uitgebreid!
Vorige week dinsdag besliste de Raad van de Gemeente Enkhuizen dat geld beschikbaar wordt gesteld om de Drecht uit te breiden naar 5-derde van de huidige oppervlakte.
Het bestuur neemt aan dat tijdens dit seizoen de Sprong gesloopt zal worden. Op dat moment krijgt Madjoe meer trainingsruimte in De Drecht. Maar netto verliest sportend Enkhuizen ruimte. Dát verlies wordt pas opgeheven als de uitbreiding van De Drecht klaar is.
Aannemelijk is dat dit in 2023 het geval zal zijn. Natuurlijk gaan we de Gemeente vragen dit besluit met grote voortvarendheid uit te werken. Voortvarendheid waaraan het tot nu toe heeft ontbroken.
De schaarste wordt nóg groter wanneer de gymzaal van de RSG ook gesloopt wordt. Dat is nodig omdat op die plek de uitbreiding van De Drecht staat gepland.
Kortom: als bestuur zullen we enerzijds er bij de Gemeente Enkhuizen op aandringen de gebruikers van De Drecht te betrekken bij het gehele proces van planning en uitvoering van de  uitbreidingsplannen. Anderzijds vormt het bestuur binnen Madjoe een projectgroep om gedurende de verschillende fases die met de uitbreiding gepaard gaan alle gevolgen voor onze leden zo goed mogelijk in kaart te brengen. En deze zullen we tijdig en met nadruk aan de Gemeente voorleggen om onze volleybalactiviteiten zo min mogelijk te beperken in deze periode.
Door middel van de Nieuwsbrief zullen wij onze leden over alle stappen informeren.