Nieuwsbrief Juni + Uitnodiging ALV!

Mailtje gemist? Lees hier alles terug!

Van het bestuur
Beste Madjoe-leden en ouders van onze jeugdleden,

Er is de afgelopen maand heel veel gebeurd. De onverwachte promotie van Heren 1 naar de Topdivisie heeft ruimschoots aandacht gekregen in de media. Een geweldige stimulans voor het volleybal bij Madjoe en in West-Friesland!

Daarnaast krijgt Madjoe de kans van de Nevobo om één van de 15 eerste Superclubs te worden in Nederland. Dat moeten er uiteindelijk 75 worden, maar gezien de ontwikkelingen binnen onze vereniging heeft de bond het vertrouwen dat Madjoe een goede rol gaat spelen als één van de 15 pioniers. Een mooie blijk van vertrouwen van de bond. Dit project streeft door professionalisering kwaliteitstoename binnen de eigen, maar ook bij de regionale verenigingen. Zowel voor de breedte- als de prestatiesporters die bij Madjoe of de West-Friese volleybalverenigingen spelen.
De professionalisering heeft veel voeten in aarde. Graag legt het bestuur dit uit aan onze leden tijdens één van de avonden waarop we eind deze maand de Algemene Ledenvergadering houden. Het zijn de leden die uiteindelijk, bij de vaststelling van de begroting 20-21, beslissen over deelname van Madjoe aan het project Superclub.  De uitnodiging voor de ALV treffen jullie onder aan de Nieuwsbrief aan. Per avond mogen we 24 leden ontvangen. Vandaar dat we de ALV over meerdere avonden verdelen.

Een nieuwe tak aan het volleybalaanbod binnen Madjoe is het no-jump-volleybal. De naam is duidelijk: volleyballen zonder springen. Een prachtige mogelijkheid om te blijven sporten als de knieën het niet meer zo goed doen😉.
Inmiddels hebben zo’n 20 personen zich hiervoor aangemeld.
Belangstelling? Ga naar de website en meld je aan: https://vvmadjoe.nl/aanmeldformulier/

De Gemeente heeft laten weten dat Madjoe na sloop van De Sprong op maandagavond méér ruimte krijgt in De Drecht. Wanneer De Sprong wordt gesloopt, hangt af van de behandeling van de bezwaren tegen de bouw van het IKC. Sport Beweegt! is, naast enkele bewoners uit de buurt, één van de bezwaarmaker. Niet tegen bouw van de brede school, maar tegen het feit dat de Gemeente een sportzaal sloopt en er een gymzaal voor terug bouwt. Nóg minder ruimte voor de binnensport! Het plan voor uitbreiding van De Drecht is opgenomen in de Kadernota. Pas bij vaststelling van de begroting in het najaar weten we of deze uitbreiding er gaat komen. De Gemeente moet immers 3 miljoen bezuinigen???
We brengen in juli nog een Nieuwsbrief uit. Hopelijk kunnen we dan goed nieuws brengen over de competitie 20-21.
Maar nu eerst genieten van het beachen en van een hopelijk zonnige zomer!
Bram Sluis

Nieuw: Websitecommissie
Roy Kat, Marleen Schuurman, Niels van Muijden en Ellen Brandsen bundelen hun krachten om de Madjoe website weer nieuw leven in te blazen. De website wordt de komende tijd stap voor stap aangepakt. Als eerste wordt ervoor gezorgd dat de informatie weer up to date is. Daarna volgen andere acties. Daarbij kun je denken aan de indeling en navigatie, maar ook het toevoegen van informatie. Kortom een leuke uitdaging. 
Het uiteindelijke doel is dat we weer een sprankelende website krijgen die laat zien dat we een ambitieuze maar ook een gezellige club zijn, voor alle leeftijden en alle niveaus. Wat wil jij veranderd zien of wat mis jij op de website? Je kunt nieuws, suggesties en ideeën naar ze mailen: redactie@vvmadjoe.nl
Ed Reus

Beachcommissie
Het beachseizoen is alweer een maandje onderweg, dus hoog tijd om de nieuwe beachcommissie aan jullie voor te stellen!
Doordat het bestuur verjonging in de commissie wenste, is afscheid genomen van Bart Laan en Barry van Dekken. Mannen, bedankt voor jullie inzet!! Frank is in de commissie gebleven om de overgang naar de nieuwe bezetting te begeleiden.
De nieuwe beachcommissieleden zijn Lars Appelo, Mika Comis, Jelle Kluit, Remco Schoenmaker, Niels Lamers, Lyanne Kor, Jonna Laan, Ilse Brinkkemper en Nikki Kofman. Lars zal de komende jaren alles in de goede banen leiden en de andere leden hierin begeleiden en sturen.

Voor het huidige seizoen hebben de 4 jongens, allen spelend in de JA1, zorg gedragen voor het organiseren van de trainingen voor de ABC-leden. Communicatie, groepsindeling en het opzetten van een toernooitje vallen hieronder.
De 4 meiden, die allen in de MB1 spelen, hebben het reilen en zeilen omtrent de CMV geregeld. Het opstellen van de e-mails en de communicatie naar ouders en trainers toe. Ook voor de CMV-jeugd zal een toernooitje georganiseerd worden welke de dames zullen organiseren.
Daarnaast bedanken we Garreth Burke en Diederik van Buren voor het vele werk dat zij hebben verricht bij de planning en uitvoering van het onderhoud. Bezig op de achtergrond, maar wezenlijk voor het kunnen bespelen van onze beachvelden. Bedankt mannen!

Voor het huidige seizoen loopt alles op rolletjes! Nadat er bekend was dat er weer buiten gesport mocht worden zijn de koppen bij elkaar gestoken en binnen 2 weken begon de eerste training al! Vanwege het coronavirus zijn er extra regels op de accommodatie. Zo moeten de ballen na iedere trainingsgroep worden gedesinfecteerd, moeten handen worden gewassen bij binnenkomst en vertrek, zijn de ABC-groepen en senioren met maximaal 6 per veld en dient iedere groep die vrij wilt spelen dit vooraf te reserveren. Maar al met al gaat dit erg soepel!
Inmiddels zijn we 6 weken onderweg, zijn de trainingsgroepen super bezig (48 ABC-leden en 44 CMV-leden) en is er zelfs al een clinic geweest. Op 26 en 28 mei j.l. hadden we namelijk 2 bijzondere gasten: Gijs Jorna en zijn vriendin Janisa Johnson. Zij hebben aan alle jeugdgroepen een training gegeven. Weer even terug op het oude nest. Gijs en Janisa hebben zich onwijs vermaakt en hebben enorme complimenten gegeven aan de jeugd!

Ook onze senioren mogen inmiddels weer op het zand volleyballen. Dit zorgt voor 2 trainingsgroepen van onze dames en heren selecties en inmiddels 34 senioren die zich hebben ingeschreven voor het vrij spelen; een aantal om weer trots op te zijn!
Voor degenen die al bij de velden hebben gekeken is vast en zeker opgevallen dat er wat nieuwe buren zijn. Ook het ESC en de Aikido hebben hun toevlucht gezocht op de grasvelden om onze mooie beachvelden heen. Dit zorgt voor veel extra drukte, maar vooral voor veel extra gezelligheid en reuring. Mooi om te zien hoe de sportaanbieders in Enkhuizen hier zo naast elkaar kunnen bestaan!
Ed Reus

Uitnodiging ALV 
Beste (ere-) leden van Madjoe,

Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen nodigen wij jullie hierbij van harte uit voor de algemene ledenvergadering. Door de corona maatregelen zullen we dit op een andere manier laten plaatsvinden. We mogen met max. 30 personen bij elkaar zijn. We hebben gekozen om de ALV op 3 avonden te laten plaatsvinden om toch iedereen in de gelegenheid te stellen aanwezig te zijn, te weten op:
Maandag 29 juni 2020 om 20.00 u. in onze sportkantine Time Out
Dinsdag 30 juni 2020 om 20.00 u. in onze sportkantine Time Out
Woensdag 1 juli 2020 om 20.00 u. in onze sportkantine Time Out

Iedereen die de ALV wil bezoeken moet zich aanmelden via de website: https://vvmadjoe.nl/alv-jun-jul-2020/

De agenda is als volgt:
1.        Opening + vaststelling agenda
2.        Ingekomen stukken en mededelingen
3.          Notulen Algemene ledenvergadering sept. 2019 (zijn terug te lezen op de Madjoe site onder Informatie-jaarverslagen; indien gewenst kan een geprinte versie worden toegestuurd)
4.        Financiën:
o          Begroting 2020/2021 (overzicht ter inzage bij aanvang vergadering)
o          Vaststelling contributie 2020/2021
5.        Samenstelling bestuur en commissies:
o          Bestuur: Ed Reus toegevoegd, vacature voor communicatie
o          Jeugdcommissie:
o          Technische commissie:
o          Sponsor commissie:
o          Evenementen commissie:
o          Toernooi commissie:
o          Beach commissie:
o          Kantine commissie:
6.        Rondvraag en wat verder nog ter tafel komt
7.        Sluiting

We zien jullie graag op één van bovenstaande data a.s. in onze gezellige kantine in de Drecht.

Bestuur Madjoe