Op 22 januari 2019 overleed op tachtig jarige leeftijd ons lid Sieb de Wolf.
Hoewel hij al enkele jaren ziek was en dus geen actief lid meer kon zijn, kwam het bericht van zijn overlijden toch onverwacht.

Dat hij door afnemende gezondheid werd getroffen, viel hem zwaar. Hij had altijd zo gezond geleefd!
Dat was zeker: Sieb was tot zo lang zijn gezondheid dit toeliet, een zeer sportieve man die veel bewoog. Toen hij op hoge leeftijd afscheid van het volleybal nam, bleef hij zeker zijn grootste passie op sportief gebied actief beoefenen: het fietsen!

Sieb de Wolf heeft veel voor Madjoe betekend.
Zo was hij jarenlang spelverdeler van heren 1. Toen de jeugd hem qua prestaties inhaalde – een aantal van die jonge volleyballers had hij zelf de eerste beginselen van het spel bijgebracht – ging hij stapje voor stapje op een lager niveau spelen. Maar hij bleef wél actief!
Jarenlang speelde Sieb met bv Piet Lips en Dick Schuitemaker in heren 5 en 6.
In de zestiger jaren was Sieb gedurende lange tijd bestuurslid van Madjoe.
Daarnaast trainde hij jeugd, zoals het eerste jongens-jeugdteam dat Madjoe in 1964-1965 kreeg.
We kennen Sieb tevens als scheidsrechter. Ook in deze functie heeft hij vele jaren bijgedragen aan de volleybalsport.

Een man die zo lang en zoveel heeft bijgedragen aan Madjoe en aan de volleybalsport verdient een bijzondere onderscheiding. Dat de algemene ledenvergadering hem ooit tot erelid van Madjoe heeft benoemd, mag geen verrassing heten. Deze waardering kwam Sieb de Wolf toe.

Door zijn overlijden verliest Madjoe een lid en de volleybalsport een beoefenaar die sportiviteit, loyaliteit, doorzettingsvermogen en trouw als vanzelfsprekende kernwaarden uitdroeg.

Bram Sluis