Madjoe Beachvolleybal

De regels

Veld en net

Het beachvolleybal veld is 8 x 16 meter. De nethoogtes verschillen per categorie:

CategorieNethoogte
Meisjes < 14 jaar2.05m
Meisjes < 16 jaar2.15m
Dames / Meisjes < 18 jaar2.24m
Jongens < 16 jaar2.24m
Heren / Jongens <18 jaar2.43m

Spelregels

Puntentelling Er wordt gespeeld volgens het rallypoint systeem. Dat betekent dat na iedere rally een punt aan de winnaar van die rally wordt toegekend. Een set is tot 21 punten, met 2 punten verschil.

Veldwissel Na iedere zeven gescoorde punten wordt van speelhelft gewisseld.

Voetfouten Er is geen middenlijn! Een speler mag in het veld van de tegenpartij komen, mits de tegenstander daardoor niet direct of indirect wordt gehinderd.

Opslag Er mag vanachter de gehele achterlijn geserveerd worden. Er is slechts één opslagpoging. De spelers houden zelf de opslagvolgorde in de gaten. De niet serverende spelers mogen het zicht op de opslaande speler niet ontnemen. Een opslag wordt beschouwd als een boogbal. Als de bal tijdens het serveren het net aanraakt wordt er gewoon door gespeeld.

Servicepass De service mag niet bovenhands (zacht) worden gepasst. Het bovenhands opvangen met een harde techniek is wel correct.

Set-up Een bovenhandse bal, welke de intentie heeft van een set-up te worden (dit kan dus nooit de derde bal zijn), mag over het net worden gespeeld. Indien dit niet te beoordelen is volgt een dubbel fout. Officieel moet de bal tijdens de set-up stil liggen in de lucht, maar wij volgen deze regel niet. De bal mag dus wel roteren en mag ook dragend bovenhands gespeeld worden. 

Aanval De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd. Er zijn drie verschillende aanvalstechnieken:

  1. De smash (hard, met open hand geslagen bal)
  2. Het shot (een met open hand zacht geslagen, geplaatste bal)
  3. Het pokeshot (een met de knokkels of vingertoppen geplaatst gespeelde bal)

Een push- of duwtechniek, waarbij richting wordt gegeven aan de bal is niet toegestaan.

Verdediging Alleen een smash (zie Aanval) mag op alle manieren verdedigd worden, dus met meervoudig of lang contact. Een boogbal en een bal via de netrand of blok mag niet als hard geslagen worden beoordeeld. Bij alle andere aanvalstechnieken gelden dezelfde regels als bij een service pass, dus mag de bal alleen verdedigd worden met hard contact.

Blok Een blok telt als spelen van de bal, dus na een blokaanraking mag de bal nog maximaal tweemaal gespeeld worden, waarbij degene die bij de blokkering de bal geraakt heeft ook de persoon mag zijn die de bal voor de tweede keer speelt.

Drukduel De zogenaamde holdball waarbij twee spelers aan het net proberen de bal naar elkaars veld te drukken, is bij beachvolleybal toegestaan. Na dit drukduel mag er door het team dat de bal aan hun kant krijgt nog 3 keer gespeeld worden.

Sportiviteit Het is bij beachvolleybal een goed gebruik om de scheidsrechter te informeren over in- en uitballen, touché’s, netfouten en dergelijke als de scheidsrechter dit zelf niet kan waarnemen.