Madjoe ALV

Donderdag 1 juli 2021

Beste (ere-) leden van Madjoe,
 
Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen nodigen wij jullie hierbij van harte uit voor de algemene ledenvergadering.  De kantine zal ingericht zijn op de dan geldende coronamaatregelen.

Donderdag 1 juli 2021 om 20.00 – 22.00 uur in onze sportkantine Time Out

De agenda is als volgt:

 1. Opening + vaststelling agenda
 2.  Ingekomen stukken en mededelingen
 3.  Notulen Algemene ledenvergadering sept. 2020 (zijn terug te lezen op de Madjoe site onder Informatie-jaarverslagen; indien gewenst kan een geprinte versie worden toegestuurd)
 4. Financiën: 
  • Voorstel terugstorten deel contributie 20-21
  • Begroting 2021/2022 (overzicht ter inzage bij aanvang vergadering)
  • Vaststelling contributie 2021/2022
 5.  Samenstelling bestuur en commissies: 
  • Bestuur: 
   1. Wijziging verantwoordelijkheid gebieden bestuur
   2. benoeming Yvonne van Dekken.
  • Jeugdcommissie:
  • Technische commissie:
  • Sponsor commissie: 
  • Evenementen commissie:
  • Toernooi commissie: 
  • Beach commissie: 
  • Kantine commissie:
 6. Verslag Superclub
 7. Benoeming Vrijwilliger van het Jaar
 8. Rondvraag en WVTTK
 9. Sluiting
 10. We zien jullie graag in onze gezellige kantine in de Drecht. 

 
Bestuur Madjoe