Beleidsplan 2014-2018

Meerjaren beleidsplan volleybalvereniging Madjoe 2014-2018

Wil Madjoe haar naam “voorwaarts” eer aan doen, dan moet de vereniging gericht beleid voeren. Beleid gericht op een aantrekkelijke top voor spelers/speelsters en gericht op een brede laag voor recreatief ingestelde leden. Beleid dat minimaal continuïteit garandeert, maar het liefst nog groei van onze vereniging. Kwalitatief en kwantitatief.

In dit meerjarenplan beschrijft het bestuur in hoofdlijnen de doelen die zij de komende vier jaar wil realiseren. Nadat de ledenvergadering het beleidsplan heeft vastgesteld, worden de doelen in tijd uitgezet. Per doel wordt bepaald hoe en door wie de uitwerking in een concreet plan van aanpak omgezet zal worden. Daar worden de commissies zoveel mogelijk bij betrokken.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de bundeling van deze plannen en de vertaling daarvan in een meerjarenperspectief, inclusief de (meerjaren-)begroting.

Doel 1

Top van de vereniging:
– het eerste damesteam speelt in seizoen 17-18 tweede divisie.
– het eerste herenteam is in het seizoen 17-18 een van de kampioenskandidaten van de derde divisie.
– de tweede teams zijn samengesteld uit aanstormende talenten, vast bankzitters van de eerste teams en afgezwaaide spelers/-sters van de selecties.

Toelichting:
Het nastreven van een hoger niveau is om meerdere redenen van belang, zoals:
– inherent aan sportbeoefening is het streven naar verbetering;
– mogelijkheden aan leden bieden die het hoogst mogelijke willen bereiken;
– ambitie houdt de vereniging vitaal;
– het bieden van prestatie- en ontwikkelperspectief aan jeugdleden;
– het bieden van de mogelijkheid wedstrijden op hoger niveau te bekijken, waardoor de vereniging haar leden meer biedt dan actieve sportbeoefening;
– als promotie van de vereniging voor nieuwe leden, vrijwilligers, sponsors, overheden, etc.
Omdat op nu de top van de jeugd bij de meisjes breder en van hoger niveau is dan bij jongens is het reëel de ambitie bij de vrouwen iets hoger te formuleren dan bij de mannen. Neemt niet weg dat uiteindelijk ook het bereiken van de tweede divisie bij de mannen gewenst is.

Doel 2

Jeugdopleiding sluit optimaal aan bij de top van de vereniging:
– jaarlijks maken 2- 4 spelers en speelsters de overstap van de jeugd naar de top van devereniging .
– jaarlijks wordt een opleidingsteam bezet door talenten die net nog niet rijp zijn voor de top.
– getalenteerde leden die buiten de top of het opleidingsteam vallen, blijven behouden voor de vereniging.

Toelichting:
Naast alle aspecten van de toelichting bij doel 1 is om het eerste doel te kunnen bereiken, ook een uitstekende jeugdopleiding van vitaal belang:
– verhoging van het niveau van de top van de vereniging;
– vergroting van de concurrentie in de top;
– aanvulling voor de top.

Doel 3

Madjoe heeft een uitstekend opleidingsplan, uitgevoerd door de top van de WF-trainers, -sters
– het opleidingsplan voorziet in alle facetten van het spel (techniek, tactiek, gezondheid, mentaliteit)
– Madjoe bindt de beste trainers/-sters aan zich door optimale faciliteiten.
– Madjoe leidt eigen trainers op d.m.v. een opleidingsplan.

Toelichting:
Het is evident dat een uitstekend opleidingsplan noodzakelijk is voor het bereiken van doel 1 en 2.

Doel 4

Madjoe biedt zoveel mogelijk leden alle gewenste niveaus en vormen van volleybal;
Madjoe bindt leden aan zich.
– Madjoe is t/m de promotieklasse, in alle klassen met minimaal twee teams vertegenwoordigt.
– Madjoe heeft een bloeiende en actieve beachafdeling.
– Madjoe heeft een sterke communicatie tussen de vereniging en de leden.
– Madjoe biedt meerdere activiteiten die de binding van de leden onderling en met de vereniging stimuleren.
– Madjoe werkt voortdurend aan kadervorming.
– in het geval de Nieuwe Sprong voor Madjoe geen thuishonk kan zijn, is De Drecht het thuishonk van de vereniging, inclusief de in eigen beheer geboden kantine.
– samenwerking met andere verenigingen op het gebied van volleybalpromotie leidt tot 10% meer competitieteams dan in 13-14.

Toelichting:
Uit het oogpunt van promotie is de top van de vereniging hét uithangbord van de vereniging. Dat neemt niet weg dat het beoefenen van de volleybalsport in de breedte nét zo belangrijk is. De vereniging is immers van en voor de/alle leden! Onafhankelijk van het niveau waarop het spelletje wordt gespeeld.
De vereniging heeft naast de sportieve, ook een maatschappelijke, een sociale en een gezondheidsfunctie. Daarom streeft de vereniging naar een zo groot mogelijke toegankelijkheid door het zo breed mogelijk aanbieden en verzorgen van de volleybalsport. Dit geheel in lijn met een hoofddoelstelling uit de statuten: het bevorderen van de volleybalsport.

Doel 5

Madjoe biedt uitstekende randvoorwaardelijke zaken
– de hoogte van de contributie wordt ten opzichte van wat Madjoe biedt door de leden als zeer aantrekkelijk beoordeeld.
– Madjoe heeft een eigen kantine die binding tussen de leden en met de vereniging bevordert en die voldoende inkomsten oplevert om de verenigingsdoelen te realiseren.
– het Madjoe-Hemelvaarttoernooi, het schoolvolleybal en de clinics trekken nieuwe leden, versterken de binding met Madjoe en leveren voldoende inkomsten om de verenigingsdoelen te realiseren.
– de commissies van Madjoe zorgen voor een uitstekende organisatie van trainingen en wedstrijden.

Toelichting: 
De randvoorwaarden verhogen de aantrekkelijkheid van volleybal als te beoefenen sport en Madjoe als vereniging om lid van te worden of van te blijven.