Jaarverslag TC 2017-2018

De technische commissie heeft dit seizoen bestaan uit:

• Voorzitter: Nico Brandsen 
• Dames selectie: Kiki Reus
• Dames laag: Yvonne Groot en Femke van Witsen
• Heren selectie: Arno Wetterhahn
• Heren laag: René Koning
• Wedstrijdsecretariaat: Otto Laan
• Algemene zaken: Marga Jorna
• Jeugdcommissie: Michiel Klopstra/Ruud Brinkkemper

Omdat er in het voorgaande seizoen veel nieuwe zaken/projecten zijn opgepakt is er dit seizoen eigenlijk weinig nieuws aangepakt. Met z’n allen hadden we druk genoeg om alle zaken die in seizoen 16-17 zijn opgestart verder te ontwikkelen.

René Koning heeft dit seizoen de taken, contact heren laag, over genomen van Douwe van Dekken. Arno Wetterhahn heeft te kennen gegeven na dit seizoen te stoppen al lid van de TC. Als vervanger hebben we Niels van Muijden bereidt gevonden deze taken over te nemen. Ook Yvonne en Femke gaven te kennen op het eind van het seizoen te stoppen als TC lid. Ok hier is een vervanger voor gevonden. Femke Borman, vriendin van Roy Kat, komt de TC versterken.

Helaas waren er geen successen te melden. Heren 1 heeft op een haar na de promotiewedstrijden verloren en zou dus niet promoveren naar de 2e divisie. Inmiddels weten we dat we via een achterdeur toch gepromoveerd zijn naar de 2e divisie. Zijn we natuurlijk heel erg blij mee.
Helaas zijn dames 2 en dames 3 gedegradeerd. De trainers hebben ons ervan overtuigd dat zij er alles aan gaan doen om de verloren plekken in het nieuwe seizoen weer terug te verdienen.

We zijn ook gestart met een “Train de Trainer” project. Hierbij werden onze trainers onder de enthousiaste en bezielende leiding van Koos Klein getraind en gecoached. We gaan hier ook in het nieuwe seizoen mee door. Hierdoor krijgen we onze trainers en daardoor ook de spelers op een hoger niveau.

We zijn in eerste instantie gestart met een grote groep C meisjes. Rond de jaarwisseling is hier een groep B-C jongens aan toe gevoegd. Het seizoen is behoorlijk succesvol verlopen. De kinderen waren enthousiast waardoor we allemaal gemotiveerd zijn om ook weer in het nieuwe seizoen door te gaan met de Volleybalschool.