Veilig sportklimaat

Madjoe heeft een veilig sport klimaat hoog in het vaandel staan en houdt zich daarbij aan de door de NOC*NSF opgestelde gedragsregels voor sport begeleiders welke door alle landelijke sportbonden zijn onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van sporters en begeleiders in concrete situaties. De elf gedragsregels vindt u op www.nocnsf/grensoverschrijdend-gedrag/gedragsregels-seksuele-intimidatie.

Daarom ook worden er voor alle trainers die met jeugd teams werken een zgn. VOG aangevraagd wat staat voor Verklaring Omtrent Gedrag, uitgegeven door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Uit deze verklaring moet blijken dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, zoals bij Madjoe het begeleiden en trainen van jeugdleden.

Daarnaast heeft Madjoe een Vertrouwens Contact Persoon aangesteld die het eerste aanspreekpunt is voor leden die te maken krijgen met pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of seksueel intimiderende gedragingen. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen en kan de weg wijzen wanneer er vragen zijn. Zij/hij functioneert ‘neutraal’ en is aanspreekbaar voor alle leden van de vereniging, jong, oud, speler, trainer of coach.

Het bestuur is blij in de persoon van Arjenne Kolk een opvolger gevonden te hebben voor Wietske als VCP, zie voor meer informatie bij Vertrouwens Contact Persoon.