Vrienden van Madjoe

Wordt vriend en versterk onze vereniging!

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in de vrienden van Madjoe!

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: VV Madjoe doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven, overeenkomstig de opdracht van VV Madjoe. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Indien het saldo bij automatische incasso ontoereikend is en het totaal te betalen bedrag niet binnen de daarvoor gestelde datum is bijgeschreven op de bankrekening van Madjoe, wordt € 7,50 aan extra administratiekosten in rekening gebracht. Voor automatische incasso is de uiterste betaaltermijn het einde van de maand waarin de incasso plaatsvindt.