Madjoe Pubquiz

Madjoe Pubquiz!

zaterdag 10 april 2021

Beste Madjoe leden,

Na een jaar lang radiostilte, vonden wij van de evenementencommissie het wel weer eens tijd voor een feestje🥳 Je zal wel denken: “Een feestje tijdens deze coronaperiode?”. Maar jazeker! Geheel volgens alle maatregelen zullen wij op zaterdag 10 april 2021 een online pubquiz organiseren.

Waar? Vanuit huis op je bank
Hoe? Via MS Teams
Hoe laat? Digitale aanvang vanaf 19:45
Benodigdheden Laptop/computer eventueel met microfoon & webcam, mobiel, hapje en een drankje!

Opgeven kan tot en met woensdag 7 april en deelname is individueel of in teams (indien dit natuurlijk je huishouden is in verband met de regels). Geef je dus snel op via madjoe.ec@hotmail.com of stuur een berichtje naar Benthe (0612096388). Zodra je je hebt opgegeven krijg je verdere informatie!

Wij hebben er zin in!🎉

Madjoe Beachseizoen 2021

Madjoe Beachseizoen 2021

Lieve volleybalvrienden,

Het beachseizoen gaat weer van start. Dit zal plaatsvinden op de beachvolleybalvelden van Madjoe, waar iedereen natuurlijk welkom is! De trainingen gaan van start vanaf 12 april. Er wordt 1 keer per week getraind voor een periode van ongeveer 8 à 10 weken. De kosten van de training zijn voor de CMV €20 en voor ABC €30. Inschrijven kan onderaan dit bericht!
Schrijf je tenminste in voor 5 april, zodat we de groepsindeling kunnen maken.

Ook kan jij je weer inschrijven voor het vrij spelen. Zou jij elke week de vrijheid willen hebben om lekker een balletje te slaan met een zelf gekozen groepje? Dat kan! Schrijf je dan snel in om vanaf 12 april te kunnen vrij spelen. De kosten hiervoor bedragen eenmalig €25,-.
Inschrijven kan onderaan dit bericht!

Trainer oproep
Met de start van het beachseizoen in aantocht zijn er weer enthousiaste trainers nodig om de trainingen te verzorgen. Lijkt het jou leuk om vanaf de week van 12 april, 8 tot 10 weken lang training te geven aan de jeugd? Geef je dan snel op via beachcommissie@vvmadjoe.nl met de volgende gegevens:

– Jouw eigen naam
– Welke leeftijdsgroep heeft je voorkeur? (CMV/ABC)
– Welke dagen en tijden ben je beschikbaar?
– Heb je voorkeur om hoofdtrainer of hulptrainer te zijn?

Hoofdtrainer: Bereidt de trainingen voor en deelt deze met zijn hulptrainers, instrueert, begeleidt en stuurt de hulptrainers aan. Zal voortouw nemen bij de trainingen.

Hulptrainer: Assisteert de hoofdtrainer. Werkt met een groepje op een eigen veld, houdt de motivatie en intensiteit hoog bij de trainingen en geeft tips over de technieken en tactieken.

Wij hebben er ontzettend veel zin in, hopelijk zien we jullie op de velden vanaf 12 april!

Alle verdere informatie en mogelijkheid tot inschrijven vindt je op de beachpagina:

Madjoe Nieuwsbrief 19 januari 2021

Madjoe Nieuwsbrief

19 januari 2021

Beste mensen,
Tja, we kunnen jullie wederom weinig opbeurends vertellen. Tenminste, als het gaat om het spelen van wedstrijden en de gezelligheid in de kantine. Zijn we nog een volleybal-bestuur, vragen we ons wel eens af? Waar zijn we mee bezig? Met steeds maar NEE- en “kan-niet”-verkopen?

Enerzijds kan iedereen zich wel een beetje voorstellen dat negatieve gedachten in deze bizarre tijden regelmatig de bovenhand lijken te voeren. Daar is zeker aanleiding voor.
Maar anderzijds gebeurt er tóch het een en ander dat – ook al is het toekomstgericht en merk je er nú nog niets van –  duidt op betere tijden met verbeteringen!
En dáárover kunnen we in deze nieuwsbrief gelukkig meerdere meldingen doen!

Géén promotie en degradatie einde seizoen 20-21
Tóch beginnen we met iets dat níet kan. Omdat de corona-maatregelen zijn verlengd en de huidige situatie zeker tot 10 februari van kracht blijft, meldt de Nevobo dat alle drie scenario’s om een verantwoorde promotie/degradatie te komen niet kunnen worden uitgevoerd. Ook het laatst-mogelijke scenario, een halve competitie, is niet haalbaar.
We hopen dat het straks wél mogelijk blijkt dat elk team nog enkele wedstrijden kan spelen! Daar zet de Nevobo zich voor in, maar ook de regionale volleybalverenigingen, verenigd in TEAM WF zullen deze mogelijkheid onderzoeken zodra dit kan.

Uitbreiding Drecht, sloop Sprong en gymzaal RSG
Ondanks dat de Gemeente Enkhuizen – zoals zoveel gemeentes – er financieel niet goed voor staat, is de Raad akkoord gegaan met uitbreiding van De Drecht! De huidige oppervlakte wordt vergroot met twee extra volleybalvelden. Eén veld komt in de plaats van De Sprong en één veld is uitbreiding. Iets waar de binnensportverenigingen al jaren om gevraagd hebben! Sloop van de gymzaal van de RSG wordt gecompenseerd door een nieuwe gymzaal bij de Brede School in de binnenstad.

Hoe de planning van een en ander wordt, is nog niet bekend. Daar zullen we als bestuur bovenop zitten. Want wat het allemaal voor Madjoe gaat betekenen, is nog niet duidelijk. Sloop van de Sprong en van de gymzaal van de RSG zal in ieder geval tijdelijk (maar voor hoe lang?) leiden tot nóg minder zaalruimte!
Om tijdens dit proces van voorbereiding, sloop en uitbreiding de belangen van onze leden zo goed mogelijk te behartigen, heeft het bestuur een werkgroep opgestart die dit gehele proces nauwlettend in de gaten zal houden. Deze werkgroep bestaat uit Otto Laan, Ruud Brinkkemper en Ed Reus. De werkgroep zal in de komende tijd verder worden aangevuld met experts uit de Madjoe gelederen die ad-hoc om advies zullen worden gevraagd vanuit hun kennisgebieden.
Madjoe vindt het belangrijk dat alle leden kunnen blijven trainen en spelen tijdens de uitvoering.
We hebben eind 2020 verschillende aandachtsgebieden, risico’s en mogelijke knelpunten in kaart gebracht. Deze zullen verder worden uitgewerkt zodra de projecten door de gemeente zijn toegewezen. Hier is de inbreng vanuit de vereniging heel belangrijk.

We houden jullie op de hoogte via de nieuwsbrief en de andere kanalen.

Superclub, de stand van zaken door Allard Jongsma
Helaas staat het volleybal even stil, maar dat betekent niet dat de ontwikkelingen stil staan. Vandaar deze update.

Er zijn twee nieuwe activiteiten ontwikkeld. De eerste hebben sommigen van jullie al een beetje gezien tijdens het volleybalcircuit toen we mochten trainen in tweetallen. De opdrachten kwamen uit het nieuwe aanbod: Volleyfit. Volleyfit is bedoeld voor volwassen die (weer) willen gaan volleyballen. Het aanbod bestaat uit anderhalf uur trainen per week. Elke training bestaat uit drie delen: fitheid, balvaardigheid en wedstrijdjes. Om deel te nemen aan volleyfit hoef je niet meteen lid te worden van Madjoe, deelnemers kunnen per keer betalen. Als het goed bevalt kunnen deelnemers lid worden van de vereniging en kiezen of ze in de volleyfit groep willen blijven of doorstromen naar het andere volleybalaanbod bij Madjoe.

Het tweede is de volleybalspeeltuin. De speeltuin biedt peuters en kleuters een breed beweegaanbod waar plezier centraal staat! Bij de speeltuin leren de kleintjes spelenderwijs en zonder competitie-element de basisfacetten van sport en spel. Hierbij lopen we een beetje vooruit op de landelijke ontwikkelingen.

Beide groepen gaan we starten zodra dit mogelijk is.

Daarnaast is ook de samenwerking met de regio de volgende fase in gegaan. Ik heb mij zelf geïntroduceerd bij het al bestaande samenwerkingsverband Team West Friesland. En zo langzamerhand weten ook de andere verenigingen mij te vinden voor advies en ondersteuning.

Met het bestuur ben ik aan de slag om naar de toekomst te kijken. De ontwikkelingen in en rond de vereniging gingen de afgelopen jaren zo snel dat het nu tijd is om ook de organisatie van de vereniging weer passend te maken.

Tot slot vast een vooraankondiging: nu corona ons toch weer wat langer in de greep houdt kom ik binnenkort met online trainersbijeenkomsten voor trainers en beweeg ideeën en uitdagingen voor thuis.

Met vriendelijke groet, Allard Jongsma 06 50626550

Subsidie Superclub van het Ondernemersfonds
Het bestuur heeft bij het Ondernemersfonds – dat óók graag maatschappelijke doelen ondersteunt – een subsidie aangevraagd als bijdrage in de kosten om de doelen van het project Superclub te realiseren. Tot onze blijdschap heeft het fonds Madjoe maar liefst € 3.500,-. geschonken!
Naast deze geweldige bijdrage complimenteert het Ondernemersfonds ons ook met de maatschappelijke doelen die Madjoe met dit project wil bereiken. Een mooi compliment dat we op de juiste weg zitten en een geweldige stimulans om ons te blijven inzetten onze huidige én toekomstige leden méér kwaliteit te bieden binnen het lidmaatschap van Madjoe!

Sponsorcommissie bindt Enza Zaden en andere sponsoren
Zo’n twee jaar geleden nam na drie jaar stilstand een aantal leden het initiatief om de Sponsorcommissie nieuw leven in te blazen. En wat is er sinds die tijd veel gebeurd!
Tijdens de ALV is hiervan regelmatig melding gemaakt.
Waar je in 2020 zou verwachten dat sponsorinkomsten zwaar onder druk komen te staan, weet onze Sponsorcommissie nog steeds nieuwe sponsoren aan Madjoe te binden. Op Facebook wordt hier met regelmaat melding van gemaakt. Echt geweldig!
Onlangs wist de commissie ENZA ZADEN aan onze vereniging te binden. Voor twee doelen maar liefst: als shirtsponsor voor Heren 1, maar nóg meer als ondersteuner van onze plannen met het project Superclub.

Als bestuur bedanken wij onze sponsoren hartelijk voor de steun die zij Madjoe geven.
Én wij bedanken de sponsorcommissie voor deze waardevolle steun van ons cluppie!

TEAM WF: samenwerken voor de leden en de sport
Sinds 2015 werken de Westfriese volleybalverenigingen samen. Dit gebeurt door gezamenlijke cursussen voor trainers en scheidsrechters, besturen en commissies en inmiddels ook door samenwerking van de volleybalscholen Enkhuizen en West-Friesland.
In hoofdlijnen is de doelstelling: méér mensen binden aan het volleybal en vervolgens de sport op een hoger peil brengen, waardoor talentontwikkeling beter tot zijn recht komt.
De samenwerking wordt aangestuurd door het voorzittersoverleg.
Dankzij het project verenigingsondersteuning van de Rabobank is TEAM WF in 2020 door NOC/NSF ondersteund bij een project om verdere versterking te bereiken.
Een drietal werkgroepen, bemenst door leden van diverse verenigingen (Barry Holwerda en Koen Groot nemen namens Madjoe deel), werkt momenteel aan de afronding van onderzoeksvragen op het gebied van strategische beleidsplanning, competentieversterking en volleybalpromotie en aanbodvergroting.
Vanaf 1 januari stopte de steun door NOC/NSF en wordt TEAM WF geholpen door Allard Jongsma, de professional van Madjoe in het kader van Superclub. Jullie lazen zijn verslag al in deze nieuwsbrief.
Hiermee komt een belangrijk doel van Superclub goed in beeld, namelijk het versterken van de volleybalsport in regionaal verband. 

Madjoe Nieuwsbrief 14 december 2020

Nieuwsbrief Madjoe

14 december 2020

Beste leden en ouders van jeugdleden, trainers en coaches, commissieleden, vrijwilligers en andere Madjoe-ers, 

Hadden jullie iets anders verwacht?

Een half uur geleden kondigde premier Rutte als vijfde maatregel aan dat vanaf morgen alle binnensportactiviteiten tot en met 19 januari zijn verboden.
De sporthallen worden gesloten. Ook voor de jeugd.

Een harde ingreep als onderdeel van een pakket van zeven.
En hoe hard deze maatregelen ons ook treffen, ze zijn allemaal bedoeld om te voorkomen dat we nóg harder worden getroffen! Helaas kennen velen van ons voorbeelden vanuit de eigen omgeving. Op dit moment zijn óók enkele Madjoe-leden getroffen door het COVID-19 virus en zitten anderen in quarantaine.
Kortom: we gaan deze opdrachten en adviezen volledig uitvoeren omdat we een vereniging van mensen zijn. En dan geldt er maar één motto: STAY SAFE!

De komende weken en dan de Kerstdagen en Oud- en Nieuw in het bijzonder, zullen lastig zijn. Het bestuur wenst alle leden, trainers/coaches, commissieleden en andere vrijwilligers en betrokkenen veel sterkte en wenst jullie toe er met elkaar het beste van te maken.
We hopen van harte dat iedereen goed en gezond door deze periode het nieuwe jaar in komt. En we hopen ook dat dan spoedig de omstandigheden ten gunste gekeerd blijken te zijn waardoor we weer elkaar kunnen ontmoeten en ook onze volleybalsport weer kunnen oppakken. 

Bestuur Madjoe.

Pietentraining CMV 4

Pietentraining CMV 4!

3 december 2020, de Sprong

Oh, kom er eens kijken….
Matten, pilonnen, korven, hoepels en heel veel volleyballen.
De pietentraining kon beginnen!
Een sokkenspel als warming up en daarna met de volleybal mikken om de punten, bovenhands, vanggooi en serveren. Welk groepje gaat er scoren?
Na de drinkpauze tijd voor teamwork! Michel had voor de pieten leuke spelletjes van MOI SPEULEN meegebracht. Zaklopen, spijkervissen, rupsband, emmer stapelen met elastiek, tijgeren en.. touwtrekken. Geweldig!!

De Sint zou dit jaar niet langs kunnen komen, er was iets aan de hand,
Gelukkig waren de pakjes wel in de sporthal beland
We zochten in de zaal,
En vonden wat lekkers voor ons allemaal

Bedankt Sinterklaas!

Lieve groeten van alle kinderen, Imca, Michel en Dini

Nieuwsbrief 18 November 2020

Madjoe nieuwsbrief 18-11-2020

WE GAAN WEER VAN 2 NAAR 4!
Hoera, we mogen met 17+-ers vanaf donderdag 19 november weer met viertallen sporten!
Vanzelfsprekend wél op 1,5 meter afstand, maar dat is toch logisch!
Dit betekent dat we vanaf donderdag a.s. het schema weer oppakken dat half oktober van kracht werd: de trainer stelt met de teams die willen volleyballen vaste groepen samen van maximaal 4 leden. En de trainer maakt afspraken met de trainingsgroep over de verdeling van de beschikbare tijd over deze viertallen.
Actuele informatie over dit onderwerp tref je aan op: https://nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/11/16/maximum-groepsgrootte-voor-senioren-van-2-naar-4
Als bestuur hopen we van harte dat iedereen die daarvoor kiest, weer lekker kan sporten en een deel van de teamgenoten kan ontmoeten.
Blijf daarbij aandacht en zorg besteden aan de regels die hierbij van kracht zijn.
Let’s stay safe!!!
Dat is dé voorwaarde om zo snel mogelijk weer van 4 naar 6 in het veld te mogen gaan.
De Nevobo is al druk bezig scenario’s te ontwikkelen om, zodra dit weer mogelijk is, de competitie een herstart te geven.

Allard, onze professional bewijst nu al zijn meerwaarde
Toen we de afgelopen twee weken met slechts twee personen in vaste koppels mochten sporten, liet Allard Jongsma onze professional in het kader van Superclub, direct zijn meerwaarde zien door een programma op te zetten voor drie keer acht tweetallen per avond. En daarvan werd goed gebruik gemaakt!
Hartelijk dank Allard voor deze aanpak die onze leden de kans bood om te doen wat wél mogelijk was!

De Drecht wordt uitgebreid!
Vorige week dinsdag besliste de Raad van de Gemeente Enkhuizen dat geld beschikbaar wordt gesteld om de Drecht uit te breiden naar 5-derde van de huidige oppervlakte.
Het bestuur neemt aan dat tijdens dit seizoen de Sprong gesloopt zal worden. Op dat moment krijgt Madjoe meer trainingsruimte in De Drecht. Maar netto verliest sportend Enkhuizen ruimte. Dát verlies wordt pas opgeheven als de uitbreiding van De Drecht klaar is.
Aannemelijk is dat dit in 2023 het geval zal zijn. Natuurlijk gaan we de Gemeente vragen dit besluit met grote voortvarendheid uit te werken. Voortvarendheid waaraan het tot nu toe heeft ontbroken.
De schaarste wordt nóg groter wanneer de gymzaal van de RSG ook gesloopt wordt. Dat is nodig omdat op die plek de uitbreiding van De Drecht staat gepland.
Kortom: als bestuur zullen we enerzijds er bij de Gemeente Enkhuizen op aandringen de gebruikers van De Drecht te betrekken bij het gehele proces van planning en uitvoering van de  uitbreidingsplannen. Anderzijds vormt het bestuur binnen Madjoe een projectgroep om gedurende de verschillende fases die met de uitbreiding gepaard gaan alle gevolgen voor onze leden zo goed mogelijk in kaart te brengen. En deze zullen we tijdig en met nadruk aan de Gemeente voorleggen om onze volleybalactiviteiten zo min mogelijk te beperken in deze periode.
Door middel van de Nieuwsbrief zullen wij onze leden over alle stappen informeren.

Vacature bestuurslid Communicatie

Vacature bestuurslid Communicatie

Bij volleybalvereniging Madjoe zijn we op zoek naar een bestuurslid met als hoofdtaak communicatie.

In onze vereniging zijn vele activiteiten, waar op communicatief gebied aandacht aan wordt besteed. Als communicatiekanalen gebruiken we onder andere Facebook, onze website en de nieuwsbrief. Hier zijn meerdere vrijwilligers bij betrokken, maar er is nog niet één persoon die al deze activiteiten coördineert.

Daarnaast zijn er veel kansen om nog meer communicatiekanalen te benutten en hier proactief mee om te gaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan contacten met de lokale krant en/of radio.

De uitdaging is om de komende tijd al de vormen van communicatie bij Madjoe in kaart te brengen, hier structuur in aan te brengen en dit verder uit te bouwen. Als bestuurslid word je de schakel voor onze interne en externe communicatie.

Beschik jij over organisatorisch talent, heb je affiniteit en/of ervaring met communicatie (marketing) en wil jij graag bij Madjoe hier je steentje in bijdragen? Dan zoeken we jou!

Ben jij degene die we zoeken of wil je meer informatie? Meld je dan aan bij een van onze bestuursleden of mail naar secretariaat@vvmadjoe.nl

Opfrisser Covid-19 maatregelen

Opfrisser Covid-19 maatregelen

Zoals jullie allemaal bekend zijn de maatregelen rondom het Corona-virus afgelopen week aangepast.

 

NOG EVEN EEN “CORONA” OPFRISSER VOOR DE AANKOMENDE WEDSTRIJDEN

 

· Geen toeschouwers bij wedstrijden.

· Registeren kan via de website,

· Desinfecteren van handen bij de ingang.

· Door de zaal naar kleedkamers.

· In de kleedkamers ook 1,5 meter afstand.

· Na de wedstrijd mag gedoucht worden maar daarna z.s.m. de accommodatie verlaten.

 

Andere vragen:

Grote Clubactie van start!

Grote Clubactie van start!

Volgende week gaat de Grote Clubactie weer van start en zullen de loten onder de leden worden verspreid.
Vanwege de onzekere tijden heeft de vereniging nog meer dan anders de extra inkomsten van deze actie nodig.
Per lid krijgen jullie 3 loten welke kunnen worden behouden of verkocht à € 3,00 per stuk.
De trekking is op 9 december 2020.
Voor meer informatie kijk op de website: